Baidari? ygis Lyduv?naiPakaln?

Versija spausdinimui

Rugpj??io 13-osios pavakare Raseini? KKSC specialist? iluvoje, Raseini? MMVB iluvos filialo bibliotekinink? ir iluvos bendruomen? Aurin? organizavo baidari? yg?, skirt? Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos 100-me?iui pamin?ti.
Bendruomen?s pirminink? ygeiviams sureng? saugaus eismo viktorin? B?siu saugus ne tik kelyje, bet ir vandenyje, primin? saugaus elgesio vandenyje taisykles, visiems ?teik? vies? atspindin?i? priemoni? ir palink?jo saugaus plaukimo nuo Lyduv?n? iki kaimo turizmo sodybos Pakaln?.
iluvos bibliotekinink?, visiems s?kmingai ?veikus ygio tras?, sureng? viktorin?, skirt? Vieosios bibliotekos 100-me?iui. Teisingai atsak? ? pateiktus klausimus buvo apdovanoti prizais.
D?kojame baidari? ygio dalyviams u smagiai kartu praleist? laik?, u saug? elges? vandenyje, u draugyst?. Nuoirdiai a?i? Pakaln?s savininkei Jolantai Auktakienei, kasmet prisidedan?iai renginio r?mimu.
Organizatoriai

Komentarų nėra