Bany?i? naktys v?l skamb?s Raseini? krato ventov?se

Versija spausdinimui

Liepos 2023 dienomis gyvos piligrimyst?s id?ja gyvenantis Raseini? kratas kvies igyventi nekasdienes patirtis. Bany?i? nakt? renginiai gr?ta jau tre?i? kart?! Nuo mii? svarbiausiose ventov?se iki klasikin?s muzikos koncert? ir ?domiausi? ekskursij?. Bany?i? naktys net keturias dienas diugins vietos gyventojus bei sve?ius ne tik Raseini?, bet ir kaimyniniuose Kelm?s, iauli? rajonuose ir iauli? mieste.
Raseini? rajone iais metais Bany?i? nakt? renginiai organizuojami iluvoje, taip pat ir 770 met? jubiliej? ven?ian?iuose Raseiniuose, Ariogaloje ir Betygaloje. ?ia rengini? ciklas startuoja liepos 20 dien?, ketvirtadien?, 18 val. iluvoje v. Miiomis Apsireikimo koply?ioje. V?liau 19 val. dr. Kastytis Rudokas kvies ? paintin? ekskursij? po iluvos ventov?. Vakaro kulminacija grup?s el Fuego koncertas iluvos kult?ros centro sal?je. Penktadien?, liepos 21 dien?, renginiai keliasi ? Raseinius su v. Miiomis Raseini? bany?ioje 18 val. Nuo 19 val. gidas Arnas Zmitra temin?je ekskursijoje supaindins su Raseini? mieste ilikusia modernizmo architekt?ra. Vakar? baigsime gr?? ? bany?i? Klaip?dos brass kvinteto ir saksofonininko Petro Vyniausko koncertu. Liepos 22 dien? su 770-uoju gimtadieniu sveikinsime Betygal?. ?ia nuo 19 val. Raseini? rajono garb?s piliet? Marijona Birut? Navakauskien? supaindins su miestelio istorija. 21 val. iauli? kamerinio orkestro Camerata Solaris ir pianist?s Giedr?s pe?kauskait?s-Bartkien?s koncertas aid?s Betygalos v. Mikalojaus bany?ioje. Paskutin? dien?, sekmadien?, kviesime usukti ? Ariogal?. Nuo 19 val. Tado Daugirdo aikt?je gidas A. Zmitra visus besidomin?ius supaindins su Ariogalos miesto istorijos ?domiausiais faktais. Bany?i? rengini? ciklas finiuos Ariogalos v. arkangelo Mykolo bany?ioje koncertu Muzika sielai kartu su solist?mis Ieva Goleckyte, Gabriele Bukine, solistu Joriu Rubinovu ir pianiste Beata Andriukevi?iene. Visi renginiai nemokami!
Bany?i? naktys tai jungtinis keturi? savivaldybi? rengini? ciklas, tre?ius metus organizuojamas Raseini?, Kelm?s ir iauli? rajonuose bei iauli? mieste. ?ia prad?tas organizuoti min?toms savivaldyb?ms pasiraius bendradarbiavimo sutart? siekiant garsinti ir populiarinti iaur?s ir vidurio Lietuvoje esan?ius piligriminio turizmo objektus. Piligriminio turizmo Raseini? rajone populiarinimo id?ja prad?ta pl?toti gan seniai, taip siekiama pritraukti kuo daugiau tikin?i?j? ? pirmojo Europoje apsireikimo viet? iluvos ventov?.
Daugiau informacijos apie renginius visose savivaldyb?se rasite www.maloniukelias.lt/baznyciu-naktys/.
Projekt? i dalies finansuoja Lietuvos kult?ros taryba, organizuoja V? Atrask Raseinius.
V? Atrask Raseinius informacija

Komentarų nėra