Be muzikos gyvenimas b?t? klaida

Versija spausdinimui

Greitai b?ga laikas, greitai ir saul?tos vasaros dienos, ?amintos nuotraukose, galb?t ufiksuotos atmintyje, virs prisiminimais. Li?dna, kad vasara tokia trumpa, tod?l paskutines jos dienas praleiskime taip, kad ilgai nepamirtume.
Taigi nuotyki? itrokusiems, pamiusiems d?l lietuvikos muzikos ir pramog? t?siame tradicij? ir skelbiame: ypatingas reginys ir galimyb? vienoje scenoje pamatyti iskirtiniausius Lietuvos etnografinius regionus pristatan?ius pasirodymus. Visu tuo gal?site ?sitikinti ir pasigro?ti etadien?, rugpj??io 26 d., 13 val. Girkalnyje, Vingio gatv?s vasaros estradoje, kur vyks tradicin? atuonioliktoji respublikin? kapel? vent? Girkalnio grieyn? 2023.
Vasarik? ?lioni? s?kuryje ger? emocij? pasisemti, padainuoti ir liaudikos muzikos ritm? verpetuose ? takt? pajud?ti jus vilios Veliuonos kult?ros centro Raudon?s, Radvilikio rajono eduvos, Raseini? rajono Girkalnio Gojaus, Luki? kult?ros centro Zypli? dvaro kapelos, eduvos kult?ros ir amat? centro liaudikos muzikos kapela Uuov?ja, Sartinink? Kamana, Tytuv?n? Svaja, Kalnuj? Kalnuja, Butkik?s Dar pab?kim, Norg?l? Giru?.
Skambiomis dainomis i?rov? irdis uburs ir privers drauge dainas traukti lietuvikos muzikos kapela Bijotai?iai, gyvo garso grup? Laiko ratas i Kauno, popmuzikos grup? ,,Age i Marijampol?s. Dainos apie jaunyst?, meil?, gimtin?, gyvenim?, irgel?, ulyt?l?, smagios polkut?s ir valsai av?s i?rovus nuoirdumu, skambumu. Tikim?s, kad taip mums bendraujant neprailgs paskutinio vasaros savaitgalio vakaras, nesijausime vienii, o irdyje iliksim jauni, jauni, kaip visa Lietuva. Juk nereikia nieko ?tikin?ti, nes norintieji matyti ino, kad muzika tai vent? ne tik ausims. Gera muzika sukliudo galvojim? apie negandas, apvalo dvasi? nuo visoki? jausm? ir lieka tik vienas palaimos jausmas.
Renginys su visais tradiciniais vent?s elementais muzika, prekyba, pramogomis, bendravimu jau suorganizuotas, tik labai tr?ksta j?s? vis?, kurie skaitote ias eilutes. Nuoirdiai kvie?iame papildyti vent? savo buvimu, labai j?s? laukiame. Priadame, patirsite ger? emocij?, prasmingai praleisite laisvalaik?, padainuosite, paoksite, pamatysite, susipainsite. Puikiai inom? melodij? puokt? tikrai tiks paskutiniam j?s? vasaros savaitgaliui.
Kvie?iame iekoti patogios avalyn?s patreps?jimui, raginti draugus, pa?stamus, kaimynus ir visi susitikime vasaros palyd?tuvi? ir liaudikos muzikos vent?je. Aktyviausiems jau paruoti prizai ir siurprizai. Palyd?kime vasar? kartu!
Be muzikos gyvenimas b?t? klaida (F. W. Nietzsche). Kai dabar viskas taip brangu, klaida nepamatyti muzikuojan?i? ir neigirsti tiek daug geros lietuvikos muzikos nemokamai. Ateikite, tikrai nenusivilsite!

Organizatoriai

Komentarų nėra