Bendrojo naudojimo kelias – pačių vairuotojų rūpestis

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Praėjusį ketvirtadienį savaitraščio „Alio, Raseiniai“ redakcija sulaukė anoniminio skambučio: pasipiktinęs vyriškas balsas tvirtino, jog gatvė palei Vilkupio upelį, vedanti į vadinamuosius pieninės garažus, stipriai išgraužta liūčių – vanduo išplovė gilią vagą ir jau ne vienas vairuotojas apgadino savo automobilį – kas pramušė karterį, kas traukes sulankstė. Vyriškis teigė kreipęsis į miesto seniūną ir prašęs bent kiek žvyro gamtos stichijos suniokotam keliui pataisyti, tačiau pagalbos nesulaukęs.

Vidurdienį nuvykę prie garažų įsitikinome –įkalnėje, žvyrkelio krašte, tikrai driekėsi apie 20 metrų ilgio, beveik pusės metro gylio aštriabriaunis, vandens išplautas griovys. Pakalbinti garažų šeimininkai patvirtino, jog nuolat vargsta dėl prasto, duobėto įvažiavimo, o po liūčių padėtis tampa visai kritiška.

Algis Stanaitis garažą čia įsigijo prieš 10 metų. Kiek jis pamena, stiprus lietus kasmet išplauna kelio kraštą. Vyriškis tvirtino, kad komunalininkai, lygindami kelio paviršių, žvyrą sustumia ne į tą kelkraštį ir nesudaro nuolydžio upelio šlaito link. „Bandžiau jiems sakyti, kad ne ta kryptimi greideriuoja, tačiau šie atkirto, kad aš nieko nesuprantąs ir pasakė: džiaukitės, kad mes dar iš viso atvažiuojame kelio palyginti, – pasakojo garažo šeimininkas, – savivaldybė nesirūpina, o čia juk gatvė, jiems priklauso pasirūpinti.“  A. Stanaitis prisiminė, kad prieš keletą metų garažų savininkai patys, savomis jėgomis, buvo atvežę statybinių atliekų, žvyro ir bandė  sutvirtinti kelio šlaitus, tačiau tai negelbsti. „Dabar žvyrą nunešė, grynas smėlis beliko, jei dar viena liūtis bus, didelė srovė apie metrą gelmės išneš. Turėtų atvežti kokias 3 mašinas žvyro ir užlyginti, paaukštinti vandens išneštą vietą, padaryti nuolydį, – išsakė savo nuomonę vyriškis.

Gretimo garažo šeimininkas Romanas Ivanauskas savo automobilį čia laiko jau 12 metų, jis taip pat patvirtino, kad tai sena bėda – kelią nuolat apgadina liūtys. Pasak vyriškio, prieš keletą metų yra padėjęs tuometinis Komunalinio ūkio direktorius A.Tiškus, buvęs meras E. Jonyla, tačiau problema kasmet atsinaujina, o miesto seniūnas Jonas Elzbergas ragina pačius garažų savininkus imtis iniciatyvos ir tvarkytis įvažiavimus prie garažų. „Galėtų padaryti paprasčiausias pralaidas, kad lietaus vanduo nubėgtų į Vilkupio upelį. Čia specialistai turėtų tvarkyti – iškasti vandens surinkimo šulinėlį, nuvesti latakus. Aišku, tam reikia lėšų“, – samprotavo R. vanauskas.

Popiet apsilankėme pas Raseinių miesto seniūną Joną Elzbergą. Jis patikino, kad pieninės garažų savininkų rūpesčiai jam žinomi, žvyras jau nuvežtas ir kelias užlygintas. Tačiau seniūnas tvirtino, jog įvažiavimas į garažus neturi gatvės statuso ir juo turėtų pasirūpinti patys garažų savininkai: „Palei Vilkupio upelį einantis keliukas tiesiog vadinamas įvažiavimu į privačius garažus, tai nėra gatvė, bet mes visad pagal galimybes jį patvarkome, duobes užlyginame.“  Pasak seniūno J. Elzbergo, iš Vaižganto gatvės pasukus garažų link, Stonų gatve vadinama tik ta kelio atkarpa, kuri per garažų teritoriją veda į Dariaus ir Girėno gatvę. O įvažiavimas į garažus – bendrojo naudojimo kelias, Komunalinio ūkio prižiūrimų gatvių sąraše jis neegzistuoja kaip gatvė, nėra kaip nors įregistruotas ar inventorizuotas.

„Reikia suprasti, kad tai yra privatūs garažai, – kalbėjo seniūnas, – patys savininkai galėtų nors kiek prisidėti, susimesti po kelis litus ir nusipirkti žvyro, užpilti stambesnių akmenų, išsikasti grioviuką vandeniui nutekėti. Jie net šiukšlių nenusirenka, kiek iškabiname skelbimus, kad bus tvarkoma aplinka – tik vienas ar du teateina. Anksčiau Raseinių pagrindinės mokyklos moksleiviai nurinkdavo šiukšles, šiemet savivaldybės darbuotojus siuntėme, tačiau savivaldybės administracija labai niršo, kad jų darbuotojai turi privačių garažų teritoriją tvarkyti. O ar mūsų privačias valdas kas nors ateina ir sutvarko?“

Seniūno teigimu, šiemet gatvių tvarkymui skirta labai nedaug lėšų, todėl pirmiausia rūpinamasi tik oficialiai įregistruotomis gatvėmis, o bendrojo naudojimo kelius komunalininkai gali tik geranoriškai paremontuoti. J. Elzbergo manymu, bėda dar ir ta, kad garažų savininkai nėra susitvarkę žemės nuosavybės dokumentų, jie turėtų susikooperuoti ir įsiteisinti žemę, tada apsitverti teritoriją, įsirengti apsaugą ir pan.

Taigi, taip išeina, kad garažai stovi valstybinėje žemėje, ir visa jų teritorija bei kelias palei Vilkupio upelį priklauso valstybei. Savaime suprantama, garažų savininkams įsiteisinus žemės nuosavybę, kelio remontas taptų tik jų galvos skausmu.

„Dabar atvežėme žvyro, tačiau tai ne išganymas, ten reikia viską kapitališkai, iš pagrindų pertvarkyti, nes labai didelė nuokalnė – lietus ir vėl jį suneš į upelį, – sakė seniūnas. – Savivaldybė galėtų sutvarkyti, bet stinga lėšų. Visų pirma reikėtų paruošti projektą, kuriam pritartų taryba, bet turėtų būti ir pačių garažų savininkų indėlis. Aišku, garažų savininkai galėtų kreiptis į savivaldybę ar tarybos narius – prieš rinkimus lengviau kažką išpešti, pažadai lengviau išpildomi.“

Šiuo klausimu pakalbinome mūsų rajono gatvių žinovą – Raseinių r. savivaldybės Ekonomikos ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą Valmantą Bentnorių. Specialistas patvirtino seniūno žodžius: inventorizacijos knygoje tokios gatvės nėra, miesto kelių plane ji taip pat nėra pažymėta ir bent kol kas jokie gatvės tiesimo darbai ten nėra numatyti.

Tad klausimas, kas turėtų pasirūpinti valstybinėje žemėje esančiais keliais, kuriais naudojasi keli šimtai miesto gyventojų, kol kas lieka atviras.

Komentarų nėra