Bendruomen?s nari? telkimas ir k?rybikumo skatinimas

Versija spausdinimui

Nemak?i? bendruomen?s santalka Raseini? rajono savivaldybei teik? paraik? projektui Bendruomen?s nari? telkimas ir k?rybikumo skatinimas. Projekto tikslas skatinti Nemak?i? bendruomen?s santalkos nari? k?rybikum?, sutelktum?, saviraik? ir organizuoti prasming? laisvalaik?. Projekto metu buvo skatinama bendruomen?s nari? kult?rin? veikla.
Iauus graiam etadienio rytui 49 ?vairi? socialini? grupi? seni?nijos gyventojai isiruo? ? kelion? marrutu Nemak?iaiilut?Vent?s ragasUostadvarisRusn?Nemak?iai. Vykstant ? Maosios Lietuvos sostine tituluojam? ilut? sveikinimo od? tar? ir geros kelion?s palink?jo bendruomen?s pirminink? Regina. Kelion?je nepamirti ir pasveikinti liepos m?nes? gim? bendruomen?s nariai, taip pat pakriktyti naujokai, prisijung? prie bendruomen?s, jiems buvo ?teiktos dovan?l?s, pagamintos bendruomen?s aktyvo.
Kad kelion? neprailgt?, keliauninkai buvo skatinami dalyvauti viktorinoje Ar gerai pa?sti Lietuv?? Vykdytas ir kitas projektas ,,Eismo saugumas bendruomen?se 20222023 m.. Projekto pavadinimas B?kime saug?s visur kelion?je, vandenyje, transporte. Buvo kalbama apie tai, kad reikia b?ti drausmingiems ir pavoj? bus maiau. Maiesiems keliautojams ?teiktos broi?ros, liemen?s ir atvaitai.
Atvykus ? ilut? mus maloniai pasitiko gid? ivil?, ji supaindino su miesto ir v. Kryiaus bany?ios istorija. Didel? ?sp?d? paliko apsilankymas ilut?s Hugo ojaus muziejuje, kuris yra netoli Geltonojo tilto. Lankantis muziejuje vyko ?vair?s edukaciniai usi?mimai, vyrai gavo uduotis apie alik? riim?, moterys mok?si naudotis v?duokle. M?gavom?s skania kafija su pyrag?liais.
Muziejuje susipain? su to meto istorija kelion? t?s?me toliau, atvykome ? Kuri? mari? pakrant?je esant? Vent?s rago pusiasal?. Gidas mus supaindino su pauk?i? gaudykl?mis, parod?, kaip ieduojami sparnuo?iai. ?ia, pro Vent?s rag?, rytine Baltijos j?ros pakrante, driekiasi vienas didiausi? pauk?i? migracijos keli?, juo per dien? praskrenda net iki 200 t?kstan?i? sparnuo?i?. Dr?siausi kelion?s dalyviai lipo ? Vent?s rago vytur?.
Susipain? su gyvosios gamtos reikiniu pauk?i? migracija vykome ? Ming?s kaim?, kuriame pagrindin? gatv? atstoja up?. Ten m?s? lauk? laivas, iplauk?me pasiplaukioti ? Kuri? marias. Laivo kapitonas praved? instrukta? apie saug? elges? laive. O kiek maiesiems buvo diaugsmo, kai kapitonas leido ne tik prisiliesti prie turvalo, bet ir pavairuoti laiv?. Atplauk? ? Nemuno deltoje, Atmantos ir Skirvyt?s upi? sankirtoje, esan?i? i vis? pusi? vandens supam? Rusn?s sal?, Uostadvaryje susipainome su ilikusia XX amiaus pradios vandens k?limo stotimi. Joje istorijai neabejingi lankytojai gal?jo vaizdiai susipainti, kaip pamario krato mon?s kovojo ir vis dar tebekovoja su vandens pertekliumi.
Aplank? Uostadvar? autobusu vykome ? Rusn?s miestel?. Susipain? su jo istorija ir ?sigij? lauktuvi? (vieios r?kytos uvies) gr?ome namo pilni ?sp?di? ir kupini ger? emocij?.

Regina Prataien?,
Nemak?i? bendruomen?s santalkos pirminink?

Komentarų nėra