Bendruomeniškumo šventė Ramonuose

Siųsti Versija spausdinimui

Liepos 25 d. Ramonų kaimo bendruomenė surengė tradicinę vasaros Bendruomeniškumo šventę. Ją finansavo Žemės ūkio ministerija. Tai parama pagal veiklos sritį „Renginių organizavimas“ pagal 2020 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Jau pats pavadinimas atskleidžia pagrindinę šventės idėją – bendruomeniškumo puoselėjimą.
Šventė prasidėjo 16 valandą sporto aikštynų – krepšinio ir lauko tinklinio – atidarymu. Atvyko gausus būrys svečių: Seimo vicepirmininkas Arvydas Nekrošius su padėjėjais Skaidrute Žuvelaitiene ir Algimantu Mėliniu, rajono Savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, rajono Tarybos narė,  Didžiulių kaimo bendruomenės pirmininkė Diana Kaupaitienė, Bendruomenių sąjungos pirmininkas Jonas Vazgys, VVG „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkas Vincas Blinstrubas, rajono Tarybos narys Antanas Kilčauskas, Mirklių ir Milašaičių bendruomenių pirmininkai Gražina Andraitienė ir Romanas Daujotas, žemės ūkio bendrovės „Šlyna“ pirmininko pavaduotoja Irena Grigienė.
Naujoje krepšinio aikštelėje pirmą kartą surengėme krepšinio 3×3 varžybas. Šalia aikštės vyko smiginio mėtymo varžybos ir šaškių turnyras. Iki vakaro vyko vietos ūkininkų, amatininkų ir kitų bendruomenių gaminių ir dirbinių, taip pat vaikų piešinių paroda. Mažieji šventės dalyviai nemokamai energiją liejo ant batuto.
Nuo 19 valandos prasidėjo linksmoji šventės dalis. Vedėjos Ingrida Grigaitė ir Dalė Žukauskienė bendruomeniškumo vakaronę pradėjo skambiais žodžiais: „Senolė žemė žydi vaivorykštės spalva, visų gražiausias žiedas – Lietuvos gamta. Gražiai pragydo paukštė, virš gojų lėkdama, įsiklausyk – tai gieda gimtinė mums miela.“ Kartu nuskambėjo daina „Už Raseinių, ant Dubysos“.
Vakaro šventės pradžioje pagerbti ir prisiminti kartu su mumis čia buvę, augę, gyvenę, dirbę  draugai, kaimynai, artimieji, kurių šiandien su mumis, deja, jau nebėra – jie išėję anapilin.
Įteiktos net 3 vėliavos jaunoms Ramonų kaimo šeimoms: Rasai ir Gintarui Jokubauskams, Linai ir Mindaugui Jokubauskams, Gitanai ir Remigijui Tamuliams. Jiems palinkėta, kad spinduliuotų gerais darbais puošdami savo kaimą, o, svarbiausia, šias vertybes perduotų savo vaikams.
Kadangi šventė vyko Oninių išvakarėse, pagerbtos Onos, o jų buvo net penkios. Visoms uždėti vainikai ir įteikta po sūrį. Net teko sušokti Onutės valsą.
Šv. Ona – duonos ponia. Vedėjos Ingridos žodžiais, kad jau prakalbome apie duoną, norisi pakalbėti apie tai, kas tą duoną iš laukų pargabena. Jaučiant didelę pagarbą žemdirbiams, pakviesti ūkininkai, kombaininkai. Patikrintos jų žinios, ar tikrai pasiruošę javapjūtei. Klausta, ar žino, koks gali būti ilgiausias žieminio kviečio stiebo ilgis, kiek grūdų daugiausia gali būti vienoje kviečio varpoje, kiek promilių leistina įpūsti kombaino vairuotojui, turinčiam dvejų metų stažą, ir kita. Visi atsakė teisingai ir buvo apdovanoti.
Suvenyrais apdovanoti sportinių rungčių nugalėtojai, vaikų piešinių parodos dalyviai, geriausių dirbinių dalyviai, geriausia vakaro šeimininkė Danutė Jurkienė.
Jau tapo tradicija per Ramonų kaimo šventes pagerbti jubiliatus, t. y. žmones, šventusius ir švęsiančius šiemet apvalius jubiliejus. Jiems dėmesys parodytas kukliomis dovanėlėmis, palinkėta sveikatos, laimės, sėkmės ir ilgų gyvenimo metų. O vakaro svečiams, kaip ramoniškių padėka už parodytą dėmesį, įteikta po vieną savo išlietą vaškinę žvakutę, atsidėkota projekto vykdymo  pagalbininkams.
Tarp sveikinimų, apdovanojimų ir kalbų koncertavo Norgėlų kaimo bendruomenės meno kolektyvas (vadovė Zita Žemaitienė) ir Ramonų kaimų bendruomenės meno kolektyvas (vadovas Vaidotas Vilkas).
Vakaras linksmai baigėsi su saldumynais prie arbatos, kavos, mineralio vandens puodelių,  klausantis atlikėjų – gyvo garso grupės  „Uno Band“ (Vilnius) ir Vaidoto iš Raseinių  muzikos.
Dalytė Raudonienė,
bendruomenės pirmininkė

Komentarų nėra