Bendryst?s vakaras Ariogaloje

Versija spausdinimui

mogaus ryys su mogumi viena didiausi? socialini? vertybi?. Gyvename pasaulyje, kuriame privalome kasdien bendrauti su kitais mon?mis, tai yra neatskiriama socialumo dalis. Bendravimas nat?ralus ir b?tinas. Pranc?z? raytojas Antuanas de Sent-Egziuperi yra pasak?s, kad vienintel? tikroji prabanga tai moni? tarpusavio bendravimo prabanga. Bendrumo, atjautos, supratimo jausmas labiausiai jau?iamas pa?iu graiausiu met? laiku prie Kal?das. Prasid?jus gruodiui, nepaisant al?io, ore tvyro diugios ir iltos nuotaikos tai Kal?d? laukimas. Kal?dos ypatingas metas, kai pakyli vir kasdienyb?s, kai tiesiog ranka gali liesti svajon?, plika akimi matyti, kaip atsiveria dangus, kai viesos sugr?im? pasitinki su meile ir pagarba
Gruodio 2 dien? Ariogalos miesto kavin?je Arka vyko jau tradicija tap?s Ariogalos seni?nijos bendruomeni? 2022 met? veiklos apibendrinimo renginys. vent?s organizatorius G?luvos kaimo bendruomen?s pirmininkas Jonas Vazgys. Pasveikin?s gaus? b?r? susirinkusi?j? art?jan?i? ven?i? proga jis pristat? projekt? Stiprinti bendruomenin? veikl? Ariogalos seni?nijos bendruomen?se pagal priemon? ,,Stiprinti bendruomenin? veikl? savivaldyb?se. Projekto tikslas stiprinti bendruomeni? veikl?, skatinti bendravim? ir bendradarbiavim? bei skatinti vietos gyventoj? uimtum?. Pristatydamas veiklas J. Vazgys pasidiaug? projekto suteikta galimybe stiprinti ry? tarp bendruomeni?, pl?sti vietos bendruomeni? veikl? ir uimtum? bei pravesta Kal?d? gerumo akcija iltos Kal?dos. Seni?nijos bendruomeni? vaikams idalintos kal?din?s dovan?l?s.
? bendryst?s vakar? susirinko vis? Ariogalos seni?nijos bendruomeni? pirmininkai, aktyviausi bendruomeni? nariai, seni?nai?iai. Pab?ti kartu atvyko ir Raseini? rajono savivaldyb?s vicemeras K?stutis Uemeckas, Tarybos narys Matas Skamarakas, Ariogalos seni?nijos seni?n? Ligita ebelien?, Ariogalos miesto seni?nas Saulius Buividas.
Vakaro metu netr?ko linksmybi?, dain?, uduo?i?. Ilgai netilo muzika, juokas, panekesiai. Isiskirstydami link?jome vieni kitiems, kad bendrumo jausmas lyd?t? ne tik per ventes, bet ir kasdienyb?je, kad padr?sinantis vilgsnis, paguodiantis odis ar nuoirdi pagalba sutvirtint?, sujungt? Ariogalos krato bendruomenes ? vien? bendr? darni? eim?.
Laimut? Bertautien?,
Gyn?v?s bendruomen?s pirminink?

Komentarų nėra