Betygaloje tik geros emocijos

Versija spausdinimui

Gintar? GREI?I?T?

Lapkri?io 19 dien? Futbolo festivalis ir toliau drebino Raseini? rajon?. Po s?kming? rengini? Nemak?iuose ir Vidukl?je Futbolo festivalis surengtas Betygaloje. ?ia vaikai kaip niekur kitur buvo itrok? ger? emocij?, nes renginio pagrindinis ?kis TIK GEROS EMOCIJOS jas ir ad?jo. LFF kasmet organizuojam? Futbolo festival? draugija Ariogalos vienyb?, padedama RAS?, turi galimyb? organizuoti ne tik Raseiniuose, bet geromis emocijomis pasidalinti su visais rajono vaikais. Betygala nustebino savo aktyvumu. Renginyje dalyvavo net 67 futbolo aistruoliai. Tai didelis Betygalos mokyklos vadovyb?s nuopelnas, kuri pasisteng?, kad visi vaikai, kurie nori susipainti su futbolu, tur?t? tam galimyb?, s?lygas ir laiko.
Renginio metu vaikai susiskirst? ? komandas po keturis aid?jus ir savo j?gas im?gino futbolo aiktel?je. Kiekviena komanda atidav? visas j?gas, kad pataikyt?, pramut? vartus. Kai tai pasisekdavo padaryti, emocij? pli?psnis prasiverdavo i ma?j? aid?j?. Ta?iau ioje aiktel?je buvo svarbiausia ne ?vartis, bet geros emocijos, tad ir nepataik? ? vartus jaunieji aid?jai nenusimindavo, o ir toliau tryko noru aisti.
Varyb? metu vaikai im?gino ir kitus judriuosius aidimus. Kiekvienas troko im?ginti savo j?gas ongliravimo ar kojos taiklumo rungtyse. Vaikai parod? savo originalum? kurdami Betygalos skanduot?, kuri uvest? bet kuri? futbolo komand?, o jei j? skanduot? t?kstan?iai i?rov? pergal? garantuota.
Po trumpos painties su futbolu vaikai gavo davan?les, kurios primins jiems apie ger? emocij? pli?psn?, gaut? Futbolo festivalio metu.

Komentarų nėra