Bibliotekininkų metodinė diena Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje

[1]Bibliotekininkui tenka labai svarbi misija – padėti mokiniui atverti duris į nepaprastai įdomų knygų pasaulį. Kaip pasiekti, kad knygų skaitymas taptų vaikui džiaugsmą teikiančia veikla, svarbia jo gyvenimo dalimi? To rajono ugdymo įstaigų bibliotekininkės kartu su Raseinių švietimo pagalbos tarnybos metodininke Nijole Vežbavičiene mokėsi Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje surengtoje metodinėje dienoje „Gimnazijos erdvių panaudojimas kryptingam mokinių skaitymo skatinimui“, kur pagrindinis dėmesys kreiptas į mokinių skaitymo populiarinimą. Tai viena iš ilgalaikės programos „Edukacijos bibliotekoje galimybės ir iššūkiai: bibliotekininkų patirtis“ veiklų. Metodinės dienos tikslas buvo pasidalyti patirtimi, kaip mokyklos erdves galima panaudoti kryptingam mokinių skaitymo skatinimui.
Susitikimą pradėjo gimnazijos direktorė Danutė Janukienė. Perduodama žodį renginio organizatorėms – bibliotekininkėms Linai Pocienei, Editai Baltrušaitienei, Elenai Norvilienei – direktorė linkėjo visoms geros dienos, malonių įspūdžių, abipusio dalijimosi idėjomis. Taigi, visoms dalyvėms išsakius savo lūkesčius, kelionė po skaitymo „šalį“ – gimnaziją – prasidėjo. Lankytasi čia buvo senokai, ar ne prieš septynerius metus, tad mokyklą pamatėme vėl kitokią – atsinaujinusią, šiuolaikiškai įrengtomis klasėmis (beje, jos visos skirtingos – sienos, baldai, stendai, spalvos). Tiesiog mokytojas turėjo laisvę įsirengti darbo vietą tokią, kuri padėtų jaustis gerai ir mokytojui, ir mokiniui. Be mokomųjų kabinetų, pristatytos ir kitos erdvės, kviečiančios stabtelti su knyga rankose: „Tylos kambarys“, gimnazijos kiemelis – lauko klasė, „Skaitymo laboratorija“, „Perskaitytų knygų lagaminas“. Lektorės kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininke Laimute Jaščepaite pristatė jau kelintus metus gimnazijoje veikiančias Skaitymo ir rašymo strategijas. Darbo grupė, atsižvelgdama į sėkmes, problemas, šias strategijas kasmet atnaujina. Pavyzdžiui, šiemet viena iš skaitymo strategijų – užduoties skaitymas balsu, kai per visų dalykų pamokas užduotys yra skaitomos tik balsu taip lavinant garsinio skaitymo įgūdžius, geriau suvokiant žodžių reikšmes, randant raktinius žodžius. Ir dar daug tokių „perliukų“ – idėjų išgirdome iš mokytojų, bibliotekininkių, direktorės lūpų. Keliaudamos mokyklos koridoriais, kabinetais, ilgiau stabtelėjome originaliame tikybos kabinete – čia mūsų laukė S. Stanevičiaus atminties puoselėtojas Klemensas Krolys (poeto dvasia mus lydėjo visos dienos metu – gimnazijos vestibiulyje pasitinka S. Stanevičiaus žodžiai, jis cituojamas, skaitoma ir perkuriama pasakėčia „Lapė ir žąsys“). Pabendravome, net padainavome kartu su svečiu! Galiausiai sugrįžome ten, kur ir pradėjome savo kelionę – į biblioteką. Lina, Edita ir Elena pristatydamos bibliotekos projektus („Vasara su knyga gimnazijos bibliotekoje“, „Kelialapis į vasarą“, „Slaptas pasimatymas su knyga“, „Detektyvai bibliotekoje“, „Skaitymo iššūkis. Vasara su knyga. Knyga – geriausias šios vasaros desertas“ ir kt.), skirtus skaitymui skatinti, kvietė diskutuoti, dalytis idėjomis. Nedrąsu buvo, tiek grožio pamatėme, idėjų, minčių išgirdome. Tikėtina, kad ne vieną idėją bandysime pritaikyti ir savo mokykloje. Kaip minėjo direktorė, nereikia norėti visko daug ir greitai. Jeigu tai, ką darome, pasiekia kad ir vieną vaiką, tai jau yra sėkmė. Ir maži žingsneliai veda tikslo link. O tikslas turbūt vienas – užauginti skaitantį ŽMOGŲ.
Dėkojame Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos kolegėms, gimnazijos direktorei, visai bendruomenei už šiltą priėmimą, už bendravimą ir bendradarbiavimą.
Raseinių rajono mokyklų bibliotekininkės