Biudžetui pritarė vos pusė tarybos narių

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Vasario 17 dieną kadenciją bebaigią tarybos nariai atsainiai rinkosi į 61-ąjį posėdį. Daugelis jų mintimis jau buvo nutolę nuo kasdienių, žemiškų reikalų – tausojo jėgas ant kulnų lipantiems rinkimams: kai kurie iš už užančio traukė agitacinius lankstinukus ir paslapčia dovanojo bendražygiams bei potencialiems rinkėjams, dar kiti surėmę pečius šnabždėjosi tarpusavyje, ir beveik visi dosniai dalijo aplinkiniams šypsenas, nes šypsena nieko nekainuoja, bet visus paperka. Posėdžio pradžioje meras Danius Šadauskis neatsispyrė savo romantiškai prigimčiai ir gėlėmis apipylė visus vasario mėnesį gimusius tarybos narius: 50-mečio sulaukusį Kęstutį Kordušą, eilinius gimtadienius švenčiančius Vidmantą Karabiną, Ramūną Maciukevičių, Gitaną Rašimienę, Julių Daugialą, kuklia puokštele buvo pagerbtas ir administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas, vasario 25 d. pažymėsiantis 54-erių metų sukaktį. Tarybos nariai pasveikino ir patį merą, šį mėnesį švenčiantį 47-ąjį gimtadienį.
Darbotvarkėje buvo pateikta 30 svarstytinų sprendimo projektų, tarybos narių siūlymu ji buvo papildyta keliais papildomais klausimais.  Svarbiausio metų dokumento, sprendimo projekto „2011 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimas“ svarstymasužtruko vos pusvalandį. Administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas, specialistams ekrane demonstruojant skaidres, pristatė 2011 metų biudžetą.

Visų pirma jis pateikė paskutinius,nespėtus aptarti ir komitetuose apsvarstyti pasiūlymus: sumažinti lėšas reprezentacinėms išlaidoms  30 tūkst.; korupcijos prevencijos programai – 2 tūkst.; Kauno regiono plėtros agentūrai – 5 tūkst.; paskolų palūkanoms – 50 tūkst.; Aplinkos apsaugos programai – 10 tūkst. litų. Atitinkamai lėšos padidintos Raseinių r. švietimo centrui -15 tūkst.; Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų programai – 52 tūkst., iš jų:

Vaikų dienos užimtumo centro rėmimui – 7 tūkst., Vaikų globos namams – 15 tūkst., Neįgaliųjų dienos užimtumo centrui – 10 tūkst., Protiškai neįgalaus jaunimo dienos užimtumo centrui – 10 tūkst., visuomeninių organizacijų veiklai remti – 10 tūkst.; turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimui finansavimas padidintas 30 tūkst., iš jų: Raseinių turizmo ir verslo informacijos centro išlaikymui –  20 tūkst., smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui – 10 tūkst. litų.
Administracijos direktorius teigė, kad Biudžeto ir socialinio ekonominio vystymo bei Švietimo, kultūros, sporto, teisėtvarkos ir jaunimo reikalų komitetai iš dalies pritarė siūlymui 70 tūkst. Lt sumažinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programos finansavimą, paskiriant šias lėšas Ilgižių pagrindinei mokyklai (10 tūkst. Lt) bei Kultūros renginių organizavimo veiklos programai, kultūros įstaigų remontui (60 tūkst. Lt).
L. Kavaliauskas atsiprašė pono Petro, kuris prašė, kad kultūros įstaigų remontui būtų skiriama 200 tūkst., tačiau tokios sumos, pasak direktoriaus, nebuvo iš kurpaimti.
Administracijos direktorius siūlė atkreipti dėmesį, kaip biudžetas keitėsi 2007-2011 metais. 2007m. bendros biudžeto pajamos buvo kiek daugiau nei 77 mln. litų, tuo tarpu šiemet – daugiau kaip 95 mln. litų.
Tarybos nariai Antanas Vizbaras ir Kristina Bartkutė netikėtai pradėjo plyšauti, kad skaidrės demonstruojamos per greitai ir jie nespėją įsižiūrėti į skaičiukus. Bet čia įsiterpė meras. Jis pateikė konkrečius skaičius, kiek kartų kiekvienas iš tarybos narių dalyvavo svarstant biudžetą komitetuose ir papriekaištavo, kad tarybos nariai tikrai būtų išsistudijavę visas lenteles, jei būtų aktyviai dalyvavę komitetų posėdžiuose.
Rekordininke tapo G. Rašimienė, ji sudalyvavo 13 kartų, pats meras- 10 kartų, trečiąją vietą pelnė L. Bielskis – 6 kartai, L. Dargevičius dalyvavo 4 kartus, S. Vaičius ir D. Kačiušis – po 3 kartus, J. Bražas, J. Daugiala,V. Karabinas – po 2 kartus; V. Kuzmarskis, R. Zubiela, R. Maciukevičius, K. Skamarakas, A. Vizbaras – po 1 kartą. O visi likusieji – net 11 tarybos narių – biudžeto svarstymuose dalyvavo po 0 kartų. Petras Vežbavičius bandė pateisinti savo nulį. Vėl sėkmingai bemokytojaujantis tarybos narys teigė, kad tuo metu jam vyko pamokos. Tačiau mero D. Šadauskio toks pasiteisinimas neįtikino: „Tarybos posėdžio metu irgi vyksta pamokos, bet tarybos nariai nuo tiesioginio darbo yra atleidžiami.“ Mero paragintas administracijos direktorius toliau tęsė biudžeto pristatymą.
L. Kavaliauskas informavo, kad Raseinių rajono savivaldybės biudžeto planuojamos pajamos – 95 milijonai 249,4 tūkst. Lt, iš kurių 55 milijonai 228,2 tūkst. Lt arba 58 procentai yra valstybės biudžeto dotacijos, kurios, lyginant su praėjusiais metais, išaugo 3 mln. 734 tūkst. Lt. Tačiau šių metų biudžeto išlaidos yra 103 mln. 749,4 tūkst. Lt, iš kurių 8 mln. 750 tūkst. Lt – planuojamos skolintos lėšos investiciniams projektams vykdyti. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, 2011 m. biudžetas toks pat kaip ir pernai, tačiau šiemet į bendrą biudžetą įtrauktos lėšos – beveik 3 mln. Lt – dviems pernai iš apskrities perimtoms įstaigoms išlaikyti – Raseinių specialiajai mokyklai ir Blinstrubiškių senelių globos namams. Savivaldybinėms funkcijoms vykdyti šiemet biudžete numatyta 3,5 mln. litų mažiau nei pernai.
Visų 12 programų 2011 m. vykdomoms priemonėms finansuoti administracijos direktorius nedetalizavo, tik atkreipė dėmesį, kad investiciniams projektams finansuoti numatytos lėšos 8,750 mln. irgi išskirstytos pagal tęstines veiklos programas.
Tarybos narys Petras Vežbavičius pasigyrė, kad pastaruoju metu jam tenka daug bendrauti su švietimo įstaigų vadovais, iš kurių jis sužinojęs, kad respublikoje vyksta bendrojo lavinimo mokyklų Olimpinis sąjūdis, ir viena iš mūsų ugdymo įstaigų ten labai gražiai atrodo, savo grupėje yra šešta. Jiems apdovanojimus Seime įteikė net pats Seimo narys E. Jonyla. Olimpinio sąjūdžio varžybos yra rajoninės, zoninės ir respublikinės. Rajoninėse varžybose dalyvaujančios mokyklos stengiasi neužimti I vietos, nes tokiu atveju reikės važiuoti į zonines ar respublikines varžybas, o pinigų tam nėra. Tarybos narys siūlė skirti 30 tūkst. Lt šiems mokiniams nuvežti į zonines ir respublikines varžybas. Taip pat P. Vežbavičius pažymėjo, kad savo pageidavimo dėl 200 tūkst. Lt kultūros įstaigų remontui jis neatsiima,ir jei šios lėšos nebus skiriamos, jis neketinąs už tokį biudžetą balsuoti.
Administracijos direktorius priminė, kad yra skirta 15 tūkst. Lt Raseinių rajono švietimo centrui, būtent moksleivių pavėžėjimui į olimpiadas, taigi teks išsiversti su tokiomis lėšomis. Tačiau P. Vežbavičius juo nepatikėjo. Jis teigė, kad Švietimo centro rengiamos olimpiados neturi nieko bendro su ugdymo įstaigų Olimpinio sąjūdžio varžybomis, taigi olimpiniams sąjūdiečiams pinigų nematyti.
Meras D. Šadauskis sakė pritartų P. Vežbavičiaus siūlymui dėl lėšų skyrimo kultūros įstaigų remontui. Meras prisipažino, kad kultūros centrų būklė apverktina ir sakė pats siūlęs skirti netgi didesnę sumą, tačiau neradęs eilutės, kurioje būtų galima sumažinti lėšas.      Tarybos narė Kristina Bartkutė siūlė 20 tūkst. Lt padidinti finansavimą kaimo medicinos punktų rėmimui, nes iš prašomų 90 tūkst. tėra skirta tik 30 tūkst. litų. Administracijos direktorius bandė nustumti šį reikalą į liepos mėnesį, o gal ir dar toliau. Tada K. Bartkutė pasiūlė bent 10 tūkst. atimti iš mero tarnybos ir skirti tas lėšas medicinos punktams. „Jeigu meras sutinka ir leidžia nuimti 10 tūkstančių nuo mero tarnybos, tai ir aš nieko prieš“, – nusileido administracijos direktorius.
„Sutinku, sutinku“, – nerūpestingai ranka numojo meras.
Tarybos narys Sigitas Vaičius sakė pabalsuotų už 2011 m. biudžetą, jei Raseinių komunaliniam ūkiui būtų skirta 250 tūkst. litų galingai sniego valymo technikai įsigyti. Jo manymu, tai galėtų būti skolintos lėšos.

„Turiu kitą pasiūlymą, – be jokių dviprasmiškų užuominų kirto meras, – UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ galėtų susimažinti etatų skaičių, ir bus už ką įsigyti technikos.“
L. Kavaliauskas pasiūlė, kad komunalinis ūkis pirktų reikalingą techniką išsimokėtinai iš savo lėšų, nes savivaldybės skolinimosi limitas išnaudotas. O po pusmečio patikslinus biudžetą, galbūt prisidėtų ir savivaldybė.
Tuo ir baigėsi tarybos narių diskusijos, pasiūlymai, pasisakymai. Kaip vėliau „Alio, Raseiniams“ sakė administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas, biudžeto paskirstymo klausimai buvo taip gerai išdiskutuoti komitetuose, kad per tarybos posėdį nebebuvo ką aptarinėti.
2011 metų savivaldybės biudžetas su papildymais buvo patvirtintas: 12 tarybos narių balsavo „už“, 11 – „susilaikė“. Kažkas bandė paploti, bet tikro ovacijų šėlsmo nepasigirdo. Administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas padėkojo visiems  balsavusiems ir nebalsavusiems už biudžetą tarybos nariams bei pasidžiaugė, kad nesulaukė daug ir aštrios kritikos.
Patvirtinę biudžetą, tarybos nariai dar svarstė per 30 sprendimo projektų, kuriuos patvirtino balsų dauguma arba vienbalsiai. Nuskriausti liko tik gyventojai, tarybos prašiusieji žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų – jų prašymai nebuvo patenkinti.

Komentarų nėra