B?k saugus ir matomas

Versija spausdinimui

Lapkri?io 14 d. vyko saugaus eismo akcija B?k saugus ir matomas. Joje dalyvavo Raseini? rajono policijos bendruomen?s pareig?nai Darius Jonaitis ir Giedr? Deveikien?, Raseini? rajono savivaldyb?s visuomen?s sveikatos biuro specialist? Audron? Bliskien? ir bendruomen?s pirminink? Graina Andraitien?.
Mirkli? kaimo bendruomen? dalyvauja V? Lietuvos automobili? keli? direkcijos organizuojamame konkurse Eismo saugumas bendruomen?se 20222023 m., kasmet organizuoja ?vairias veiklas, kuriose vaikai ir suaugusieji skatinami saugiai ir atsakingai elgtis kelyje, primenamos Keli? eismo taisykl?s ir kaip reikia j? laikytis. Per i? akcij? penkiose Raseini? miesto vietose prie p?s?i?j? per?j? gyventojams buvo dalinami atvaitai ir rykiaspalv?s liemen?s su vies? atspindin?iais elementais. Buvo primenama, kaip svarbu tamsoje atvaitus seg?ti taisyklingai, kad ivengtume nelaim?s. Taip r?pinsim?s ne tik savimi, bet ir kitais eismo dalyviais.
Pareig?nai ragina visus eismo dalyvius laikytis Keli? eismo taisykli?, b?ti drausmingiems kelyje ir linki saugios kelion?s. Tik kartu r?pindamiesi savo ir kit? saugumu laimingai pasieksime kiekvienos kelion?s tiksl?. B?kime matomi ir saug?s keliuose!
Graina Andraitien?, Mirki? kaimo bendruomen?s pirminink?

Komentarų nėra