Butkiškėje paminėtas bibliotekos jubiliejus

Siųsti Versija spausdinimui

Rugsėjo 11 dieną susirinkome į bendruomenės namų salę paminėti gražaus Butkiškės biblio­tekos jubiliejaus. Atvyko buvę darbuotojai, skaitytojai, renginių lankytojai, pagalbininkai, rėmėjai ir tie, kurie neabejingi knygai, bibliotekai.
Jubiliejiniai metai mus visada priverčia žvilgtelėti atgal, įvertinti praėjusį laiką, veiklą, įprasminti pasiekimus, su šypsena ar liūdesiu prisiminti įvykius, paženklintus laikmečio ar asmenybių. Butkiškės klubas-skaitykla švenčia 75 metų, o biblioteka 50 metų jubiliejus. Kodėl tos dvi datos? Nuo 1946 m. veikė klubas-skaitykla, o tik 1971 m. ši įstaiga pervadinta į biblioteką. Kita vertus, nepaisant politinių ir administracinių permainų, didžioji dalis socialinių klubo-skaityklos funkcijų, ypač paskirtis ir misija visuomenėje, išliko mažai tepakitusi ir bibliotekoje išsilaikė iki mūsų dienų. Ir tada, prieš daug metų, klubo-skaityklos misija buvo tenkinti gyventojų švietimo ir kultūrinius poreikius, skatinti asmenybės tobulėjimą, sudaryti sąlygas leisti laisvalaikį, bendrauti, asmenybės saviraiškai ir mokymuisi visą gyvenimą.
Aišku, šiandieninė biblioteka yra ne tik tradicinė skaitymo kultūros ir bendravimo vieta, bet ir ta vieta, kurioje užtikrinamos informacinės paslaugos, diegiamos naujausios technologijos, garantuojama prieiga prie išteklių internete, suteikiama galimybė tobulėti.
Džiaugiamės, kad įveikusi išbandymų, permainų ir iššūkių kelią šiandien Butkiškės filialo biblioteka yra jaukus ir visiems atviras kultūros židinys, puoselėjantis vietos bendruomenės tradicijas. Biblioteka yra ta vieta, kur nuoširdžiai laukiamas ir mažas, ir jau garbingo amžiaus sulaukęs žmogus, įsiklausoma į kiekvieno norus bei lūkesčius, kasdien mokomasi ir tobulėjama. Stengiamasi, kad būtume traukos ašis, kuri nepaliaujamai ir toliau skatintų grįžti pasisemti žinių ir bendravimo džiaugsmo.
Per dešimtį savo darbo metų subūrėme didžiulį ratą ištikimiausių bibliotekos bičiulių, smalsiųjų skaitytojų, svečių ir knygos mylėtojų. Laikas negailestingas, nemažai aktyvių skaitytojų, lankytojų, renginių dalyvių per savo darbo metus jau netekome. Jų atminimą pagerbėme tylos minute.
Prisiminėme klubo-skaityklos istoriją. Įsikūrė 1946 m., pirmasis klubo-skaityklos vedėjas buvo J. Aukštakis, vėliau dirbo
B. Radvilavičius, A. Lašinytė,
J. Bubliauskaitė-Bendžiuvienė, A. Lašinienė, G. Gudžiūnaitė,
A. Bortnikaitė, A. Golubickienė ir V. Pakarklienė.
Pirmieji kūrimosi ir gyvavimo metai buvo labai sunkūs, siautė banditizmas, mažai buvo inventoriaus, klubas-skaitykla neturėjo patalpų, todėl glaudėsi pradinės mokyklos patalpose. Jaunimas noriai rinkdavosi vakarais, vykdavo įvairūs pokalbiai, ruošiamų renginių repeticijos.
1971 m. klubas-skaitykla pervardijama į Butkiškės biblioteką. 1974 m. gruodį atidarius naujus kultūros namus, biblioteka buvo perkelta į naujas patalpas. Darbo sąlygos žymiai pagerėjo, biblioteka įsigijo visas naujas knygų lentynas, užuolaidas, rašomąjį stalą, kataloginę spintelę, įvestas telefonas.
1991 m. iširus kolūkiams, bibliotekos patalpos liko nešildomos. Po kelerių metų biblioteka vėl sugrįžo į mokyklos patalpas, įsikūrė antrame aukšte, kur yra ir dabar.
Apgailestaudami pripažįstame, kad kasmetinė bibliotekos padėtis nežymiai, bet prastėja, kadangi mažėja bibliotekoje skaitytojų. Naujosios technologijos, išmanieji telefonai, planšetės jaunimui suteikė kitas galimybes rasti norimą informaciją neišeinant iš namų.
Mokytis, tobulėti nėra ribų. Bibliotekoje renkasi smalsūs vaikai, studentai, jie yra be galo imlūs naujosioms technologijoms, todėl ir mes, bibliotekininkai, priversti kaskart tobulėti. Vykstame į konferencijas, įvairius mokymus kiek tik leidžia galimybės. Butkiškės bibliotekininkė studijavo Šiaulių kolegijoje ir įgijo informacinių paslaugų programos bakalauro diplomą.
Džiaugiamės, kad meilės knygai neriboja amžius. Renginio metu pasveikinome aktyviausius suaugusius skaitytojus, padėjėjus Liudviką Radvilienę, Bronę Bortnikaitę, Danguolę Noreikienę, Nijolę Mikalauskienę ir Ritą Ričkuvienę. Pagerbėme ir mažuosius savo skaitytojus Militą Svirnelytę, Melisą Raudžiutę, Kristupą Reifoną, Kotryną Reifonaitę, Pijų Barišauską, aktyviai skaitančius, besidominčius knygelėmis, aktyviai dalyvaujančius bibliotekos veikloje. Sveikinome buvusius bibliotekininkus – Bronių Radvilavičių ir Butkiškės garbės pilietę Jadvygą Bendžiuvienę.
Nuoširdžius padėkos žodžius sakėme (nors ir nedalyvavo renginyje) nuolatinei bibliotekos renginių rėmėjai, kaimo šviesuolei poetei Irenai Jokubauskienei.
Sveikino šventės svečiai: Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė, Butkiškės bendruomenės pirmininkas Linas Bielskis, poetai Zenė Sadauskaitė, Zita Gaižauskaitė, Alfonsas Vaičiulis, kompozitorius Julius Siurbis ir kiti.
Šią jubiliejinę bibliotekos veiklos sukaktį apibūdinčiau ne tik kaip praėjusio veiklos etapo įprasminimą, bet ir kaip malonią popietę, šiltą susitikimą bendraminčių, knygos mylėtojų rate.
Dėkojame renginio rėmėjoms Raseinių rajono savivaldybei, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešajai bibliotekai, I. Jokubauskienei. Už koncertinę programą ačiū tariame Viktorijai Rupšienei (vokalas), Gintautui Petrošiui (gitara) ir Plikių moterų vokaliniam ansambliui „Aidija“, jo vadovei Jolitai Lukonaitienei, už kantrybę ir dėmesį – visiems susirinkusiems.
Vilma Augustinavičienė,
Butkiškės bibliotekos bibliotekininkė

Komentarų nėra