Butkiškės kaimo bendruomenė atšventė 20-metį

Siųsti Versija spausdinimui

Metus žmonės skaičiuoja dvejopai: pagal kalendorių – nuo sausio iki gruodžio ir mokykliškai – nuo rugsėjo iki birželio. Ar galima dar kaip nors kitaip skaičiuoti? Pasirodo, galima. Butkiškėje 20 metų jie skaičiuojami nuo vienos vasaros palydėtuvių šventės iki kitos, kai į ją tradiciškai susirenka būriai žmonių. Tik šiais metais ši graži šventė pakrikštyta nauju vardu – „Butkiškės kaimo bendruomenei 20 metų“.
Butkiškės žemė laikosi ne ant tų trijų banginių, apie kuriuos pradinėse klasėse girdėjote. Nors ir nedidelis Butkiškės žemės lopinėlis, bet jame pirmiausia gyvenimas laikosi ant aktyvių, kūrybingų ir mąstančių žmonių pečių, bendruomenę vienijančių simbolių – vėliavos, himno, logotipo, devyniolika metų kas mėnesį leidžiamas bendruomenės laikraštukas, surandamas projektinės veiklos finansavimas, per 20-metį sukurtos bendruomenės tradicijos, įvairiapusiškos veiklos ir, žinoma, svajonės.
Šventės vedėjai – visi bendruomenės tarybos nariai – Linas Bielskis, Salomėja Noreikienė, Dainius Noreika, Ina Pakarklienė, Gintarė Klimienė, Vygintas Pakarklis, Lina Šalvaitienė, Sigitas Jakštas trumpai pristatė bendruomenės veiklą papasakodami, ką kuriais metais bendruomenė nuveikė, didesnį dėmesį skirdami vykusioms vasaros kaimo šventėms.
Kiekvienas žmogus ir kiek­vienas laikmetis spalvina Butkiškės kaimo istoriją įvairiomis spalvomis. Kiekvienas čia kažkada gyvenęs ar dirbęs vienaip ar kitaip įspaudė savo gyvenimo pėdą… Nuo 2012 metų bendruomenės visuotinio susirinkimo sprendimu už ypatingus nuopelnus Butkiškės kraštui ir jo žmonėms suteikiamas Butkiškės kaimo bendruomenės ,,Garbės piliečio“ vardas, nominantui įteikiamas Garbės piliečio ženklas ir pažymėjimas. Garbės piliečio vardai jau suteikti Vladui Bertuliui, Jadvygai Bendžiuvienei, Gintautui Mikolaičiui, Juozapui Mickevičiui, Stasiui Pakarkliui, Česlovui Radvilavičiui, Irenai Jokubauskienei. Šiemet Butkiškės bendruomenės visuotiniame susirinkime už nuopelnus Butkiškės kraštui, už
20-ies metų vadovavimą Butkiškės kaimo bendruomenei Butkiškės Garbės piliečio vardas suteiktas bendruomenės pirmininkui Linui Bielskiui. Siekiant atrasti ir pristatyti visuomenei šviesiausius Butkiškės krašto žmones nuo 2012 metų įsteigta „Butkiškės šviesuolio“ nominacija. Šių metų „Butkiškės šviesuolio“ nominacija už ilgametį kultūrinį darbą skirta Antaninai Bortnikaitei. Nuo 2012 metų įsteigta „Metų rėmėjo“ nominacija šiemet už nuopelnus Butkiškės bendruomenei skirta Arūnui Balčiui. Visiems nominantams įteikti raštai, dovanos, skambėjo gražūs žodžiai.
Pasveikinome šiemet labiausiai Butkiškę puošiančių sodybų šeimininkus Galiną Vlasovą ir Ramūną Atkočiūną, šiemet tėveliais tapusius Sandrą ir Šarūną Jakštus, bendruomenės narius jubiliatus Adijaną Bugenienę, Ievą Šilaitienę, Algirdą Gudžių ir Vijolę Žiaukienę.
Nė vienas renginys neįvyksta be kieno nors pastangų, darbo, kūrybiškumo. Šventės metu dėkojome šventės rėmėjams: Raseinių r. kultūros centrui, Irenai ir Stasiui Jokubauskams, Inai ir Vygintui Pakarkliams, Galinai ir Ramūnui Atkočiūnams, Vytautui Gineikai, Angelei ir Gintautui Mikolaičiams, Birutei ir Linui Bielskiams, Inai ir Albinui Norkevičiams, Astai ir Žilvinui Giedraičiams, Daivai ir Virginijui Bielskiams, Edvinui Reifonui, Sauliui Bortnikui. Dėkojome Butkiškės krašto medžiotojams, tradiciškai visus vaišinusiems gardžia žvėrienos sriuba. Dėkojome visiems, savo darbu padėjusiems pasiruošti šventei: Inai Pakarklienei, Vilmai Vitkuvienei, Jolantai Butkuvienei, Danguolei Noreikienei, Salomėjai Noreikienei, Ramūnui Noreikai, Pranui Stackaičiui, Mindaugui Raudžiui, Edvardui Bielskiui, Albinui Gudžiui, Milašaičių bendruomenės pirmininkui Romanui Daujotui.
Renginį vainikavo gražus koncertas. Koncertavo RRKC Girkalnyje liaudiškos muzikos kapela ,,Gojus“ (vadovė Sigita Vaitiekūnienė) ir RRKC Ariogaloje tautinių šokių kolektyvas ,,Sutartinis“ (vadovė Marytė Kvietkuvienė). Vėliau dar ilgai linksmai bendravome ir šokome grojant Giedriui ir Antanui.
,,Sakoma, kad pasakėčia ir gyvenimas vertinami ne už ilgumą, o už turinį, manau, kad šis posakis puikiai tinka ir šiam renginiui. Pritardama tai minčiai noriu visiems palinkėti, kad niekada neatidėtumėte rytdienai to, ką galite padaryti šiandien. Neatidėkite savo gyvenimo rytdienai. Rytojaus nėra. Negyvenkime taip, kad atsisukę į nueitą gyvenimo kelią pajustume, kad ten tik šaltas vėjas“, – kalbėjau renginio pabaigoje.
Manau, šventės dalyviai linksmai ir prasmingai praleido laiką. Iki kitų švenčių!
Salomėja Noreikienė,
bendruomenės tarybos narė

Komentarų nėra