Choras atrija lank?si Vengrijoje

Versija spausdinimui

Raseini? rajono kult?ros centro mirus choras atrija liepos 410 dienomis vyko ? Budapest Music Festival 2023 Vengrijoje. Kelion?je su gide Rita susipainome su Vengrijos istorija, kult?ra, nuostabia gamta, aplank?me ?ymiausias lankytinas vietas. Festivalio koncertuose pristat?me savo krato kult?r?, lietuvi? kompozitori? religin? ir pasaulietin? chorin? muzik?. Liepos 6 d. Budos senamiestyje esan?iame Europos parke, prie paminklo Lietuvos didiajam kunigaik?iui Jogailai ir vengr? princesei Jadvygai, susitikome su Vengrijos lietuvi? bendruomene. Kartu paym?jome Lietuvos Valstyb?s (Karaliaus Mindaugo kar?navimo) dien?, sugiedojome tautik? giesm?, choras sureng? koncert?.
Pasveikinti vent?s proga ir pasidiaugti koncertine programa atvyko Lietuvos Respublikos ambasados Vengrijoje ambasadorius Vytautas Pinkus, ?galiotasis ministras Erikas Petrikas, ambasados ir lietuvi? bendruomen?s atstovai. Kolektyvas labai diaug?si tur?damas galimyb? giedoti didingose ventov?se: Estergomo v?. Dievo Motinos bazilikoje, Sentendre v?. Jono Kriktytojo bany?ioje, Budapete v?. Stepono bazilikoje, v?. Mergel?s Marijos bany?ioje, Krokuvoje Vavelio v?. Stanislovo ir Vaclovo katedroje.
Kolektyvas d?koja kelion?s glob?jai Raseini? rajono savivaldybei, Budapete mus lyd?jusiai ir globojusiai gidei Jonei, vairuotojams Viktorui ir Audriui u saugi? kelion?.
Gravydas Jegnoras,
choro atrija vadovas

Komentarų nėra