D. Elzbergas ir S. Stonys – ,,B grup?s nugal?tojai

Versija spausdinimui

Baig?si Raseini? rajono ,,B grup?s papl?dimio tinklinio ?empionatas. I viso var?si 18 komand?. Per 3 etapus daugiausiai (130) tak? surinko ir ?empionais tapo D. Elzbergas ir S. Stonys.

Antroje vietoje liko j? bendraami? pora T. Petroevi?ius ir J. Bar?auskas (106 takai). Treti senjor? duetas V. Kauneckas ir 67 m. K. Babonas (106 takai), eilin? kart? jiems atiteko vyriausi? ?empionato dalyvi? prizas. Mergin? grup?je nugal?toj? apdovanojimai ?teikti K. Baltkojytei ir D. imkutei (54 takai). Antr? viet? ikovojo G. imkut? ir M. Bytautait? (48 takai), o tre?ioje liko ne visuose etapuose dalyvavusios J. Bytautait? ir A. Kustavi?i?t? (24 takai). Raseini? rajono atviro ,,A grup?s ?empionato II-?j? etap? laim?jo M. Mikalauskas ir G. yvatkauskas.

Antanas Lukoius, Raseini? KKSC treneris metodininkas

Komentarų nėra