Dainuoju Lietuvai

Versija spausdinimui

Vidukl?s darelyje vyko rajoninis dainos festivalis Dainuoju Lietuvai, skirtas Lietuvos valstyb?s atk?rimo imtme?iui pamin?ti. Nuotaikingame festivalyje dalyvavo Nemak?i?, Vidukl?s dareli?, Ariogalos lopelio-darelio bei Raseini? lopeli?-dareli? Liepait? ir Saulut? maieji dainininkai. Festivalio tikslas ugdyti ikimokyklinio amiaus vaik? vokalinius geb?jimus, puosel?ti meil? muzikai. vent? prad?jo Varliuk? choras, jis linksmai nuteik? ir dalyvius, ir i?rovus. Festivalio ved?ja Varlyt? vien? po kito kviet? dalyvius ? scen?. Skamb?jusias daineles lyd?jo audringi aplodismentai. Visi dalyviai ir vadovai apdovanoti dovan?l?mis, pad?kos ratais.
Reda Gruinskien?,
festivalio organizator?

Komentarų nėra