Darbai bendrystėje

Siųsti Versija spausdinimui

Balandžio 24 d. Atvelykio, arba mažųjų Velykėlių, šventė įvairaus amžiaus ir pomėgių nemakštiškiams siūlė galimybę pasirinkti. Brandesnę miestelėnų dalį pakvietė šv. Mišios, po jų vyko vokalinio ansamblio „Inmezzo“ koncertas Ukrainai paremti. Puikūs vokalisčių balsai ir profesionalus atlikimas, rodos, kėlė bažnyčios skliautus ir klausytojams dovanojo grožį bei turiningus išgyvenimus.
Vėlesnės dienos valandos jaunas šeimas, vaikus ir paauglius sukvietė į Nemakščių bendruomenės dar velykiškai išdabintą teritoriją. Pirmiausia čia visus nustebino talentingo medžio drožėjo Dariaus Janušauskio gausi darbų paroda – nuo lietuviško rūpintojėlio iki žaismingų žmogaus ir gamtos būties epizodų. Susirinkusieji gėrėjosi margučių paroda, įvertindami savo pažįstamų kūrybinę išmonę ir kruopštumą. Ateinantieji vis dar pildė parodą tai atsinešta pavasarine kompozicija, tai žaismingu drožiniu.
Salėje jau šurmuliavo būsimo koncerto dalyviai: spalvingai pasipuošę Skaudvilės kultūros namų vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Inkstiliuks“ dalyviai (vadovė Rasa Butkuvienė, bandonininkų mokytojas Vytautas Krencius), Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos ansamblis ,,Jaunieji skudutininkai“, Gylių kaimo bendruomenės solistė Dovilė (jų vadovas Juozapas Juščius), solistė Eglė Radžiūtė ir kolektyvo „Vaikystės varsos“ artistai (vadovė Lina Andrulienė). Atliekamų kūrinių įvairovė ir smalsumas matant mažiau pažįstamus kaimynus lėmė žiūrovų dėmesį ir dėkingumą. Nemakščių žmones sveikino Skaudvilės bendruomenės pirmininkas Vidas Bičkus. Jų miestelis buvo Mažoji kultūros sostinė 2020 m. – tai mes lyg perėmėme estafetę iš jų.
Kol salėje vyko koncertas, bendruomenės namų virtuvėje šaunuolės šeimininkės – Užkalnių ir Nemakščių bendruomenės moterys – ruošė vaišes susirinkusiesiems. O kieme jau virė dideliam katile gardžiai kvepianti sriuba. Koncertui pasibaigus publika skirstėsi įvairioms veikloms: mažesnieji salėje pasinėrė į margučių ridenimo varžybas. Kiti čia pat, sudominti RMMVB Nemakščiuose filialo vyresn. biblio–tekininkės Simonos Macaitytės ir jos talkininkių pašešuviškių, išradingai margino butaforinius mažus ir vieną didžiulį kiaušinius. Tarp žaidžiančiųjų ir piešiančiųjų sukosi renginio vedėja, persikūnijusi į patrauklų personažą, ir puošni Velykų bobutė. Laiminčius ridinėtojus ar pralaimėjusius seniūnas Remigijus Laugalis ir bendruomenės pirmininkė Regina Pratašienė apdovanojo sėkmės arba paguodos prizais. Tuo pat metu žaidžiantieji, piešiantieji ir žiūrovai pradėti vaišinti karštais valgiais.
Paauglių dėmesį patraukė kieme pasirodęs ryškus policijos simbolis šuniukas Amsis ir pareigūnų automobilis. Šiaulių apskrities policijos komisariato Raseinių policijos komisariato vyriausiasis tyrėjas, bendruomenės pareigūnas Darius Jonaitis ir jo kolegė Giedrė Deveikienė su jaunuomene kalbėjosi apie saugų eismą, pravedė viktoriną. Dalyviai matavosi tvarkos saugotojų aprangos detales, pamatė, kaip įrengtas ekipažo darbui skirtas automobilis. Juo norinčiųjų grupės buvo pavėžintos po miestelį.
Salėje ir kieme buvo gausu dalyvių ir smagaus šurmulio. Kai kurie vaikai net atsisakė skaniųjų „bado“ blynų: „Neturiu kada valgyti, esu užsiėmusi!“
Vis dėlto atėjo laikas ir trečiajam šio triukšmingo susiėjimo patiekalui – gardžiai kvepiančiai ir labai karštai sriubai. Prisižaidę, pasivažinėję visi pritilo su karštymo dubenėliais rankose. Ak, tas viralo karštis… Net trukdė iki galo pasimėgauti jo ypatingu skoniu. Bet tokios sriubos virimo meistrai Daiva ir Leonas Žyvatkauskai padėkų sulaukė tikrai daug. Sukaitusios šeimininkės svarstė: ar turtingos programos šventėje reikalingas pavaišinimas – juk visi susirenka sotūs. Taip, sena mūsų tautos tradicija – suneštinės vaišės šventėje. Ar reikia to šiandienos realybėje? Ruošiantiems jas triūso oi nemažai… Renginio pabaiga į klausimą atsakė: „Reikia.“ Visi išsiskirstė lyg pabuvę svečiuose pas vaišingus žmones.
Keliolika žmonių po renginio susėdę aptarti, ar pavyko, išklausę nuolat sakomas seniūno R. Laugalio ir Linos Andrulienės padėkas dirbusiai komandai, apie nuovargį nekalbėjo, nors šventės pilnatvei atidavė visą sekmadienį, prisidėjo ir finansiškai. Bendruomeniškumas, bendrystė – šildanti, žmogų kelianti, visokį gerumą kurianti jėga. Atsinešame ją iš prosenelių patirties, buvome beprarandą, vėl atgaiviname ir joje sušylame. Šaunieji nemakštiškiai, užkalniškiai, pašešuviškiai, ačiū už buvimą ir darbus kartu.
Živilė Lembutienė

Komentarų nėra