Daržininkams

Koks kop?stas vertingiausias? (2)

Pasii?r?kime ? kop?st? eim? baltag?iai, raudong?iai, ropiniai, iediniai, brokoliai… Pas mus daugiausiai m?gstami baltag?iai, tuo tarpu kitose Europos alyse baltag?i? kop?st? plotai n?ra dideli, jie ten ne per daug

Skaityti daugiau

Salotos nuo pavasario iki rudens… (1)

Salot? valgome nemaai, atrodyt?, kad j? pla?iau ir reklamuoti nereikia. Daug jose vitamin?, mineralini? mediag?. Dar salotos vertinamos d?l velnaus skonio, puiki? dietini? savybi?. Neatsitiktinai Vakar? pasaulyje salotos pagal suvartojim?

Skaityti daugiau

Pupa irgi darov? (0)

Pup? m?s? daruose auginama maiau, nei irni? ar pupeli?. Vieni nepripa?sta j? esant darove, antri umirta pas?ti, tretiems nepatinka j? skonis. Kartais jis b?na kiek aitrus, ypa? kai per anksti

Skaityti daugiau

Mieli bi?iuliai darininkai! (0)

Saulel? vis kopia auktyn, dienel?s ilg?ja, art?ja pavasaris, jau ventos Velykos ?ia pat. Daugelis m?s? diaugiasi daigyn?liuose besistiebian?iais augal?liais, neumirta j? palaistyti, patr?ti, kad b?t? tvirtesni. Taigi, pradiai keletas patarim?,

Skaityti daugiau

Mork? s?kim kuo daugiau… (0)

Morkos viena m?gstamiausi? darovi? m?s? krate. Nereikia raginti nei j? s?ti, nei valgyti. Mat ne tik suaugusiam, bet ir danam vaikui inoma, kad tai didiausias karotino arba provitamino

Skaityti daugiau

Renkam?s irni? veisl? (0)

irniai viena seniausi? em?je darovi?, kuri? mon?s vartoja jau civilizacijos auroje. M?gsta irnius ir m?s? krate, ypa? vaikai, tod?l pas?ti j? reikia daugiau. Juk pagal baltym? ir angliavandeni? kiek?

Skaityti daugiau

Vej? reikia tr?ti (0)

Tr?imas paspartina augim?, tod?l patr?t? vej? reik?s daniau pjauti. Tr?ti b?tina tam, kad veja augt? tanki, b?t? tamsiai alios spalvos, nepiktol?ta ir be saman?. Patr?tos vejos b?na atsparesn?s sausrai ir

Skaityti daugiau

?esnakus ir brakes skub?kime patr?ti (0)

iemini? ?esnak? lysvel? ar nors ma? braki? plotel? dare beveik pas kiekvien? eiminink? rasime. Jau balandio pradioje gleni daigeliai po iemos al?i? ilindo, taigi dabar pats laikas juos patr?ti, kad

Skaityti daugiau

Kop?st? ankstyvumas nevienodas (0)

Baltag?iai kop?stai m?s? m?gstamiausia, o ir pigiausia darov?. Vertinami baltag?iai u tai, kad juose daug angliavandeni?, mineralini? mediag?, vitamino C, geros j? ir dietin?s savyb?s. O gausyb? valgi? su

Skaityti daugiau

Veisl? rinktis taip sunku… (0)

Labai svarbu pasirinkti tinkam? darovi? veisl?. Daug apie j? reikia inoti ankstyva ji ar v?lyva, lauke auginama ar iltnamyje, koki? dirv? m?gsta, ar atspari ligoms ir kenk?jams. Reikia inoti,

Skaityti daugiau