Daržininkams

Kiek darovi? mums reikia? (0)

Kiekvienas mogus, eima, gimin? turi savo darovi? vartojimo poreikius, tradicijas, patiekalus, m?gstamas ir nem?gstamas daroves. Tod?l pasakyti, kiek kilogram? vien? ar kit? darovi? mogui reikia suvalgyti per metus, yra sunku.
iandien

Skaityti daugiau

Ridik?li? veisl?s (0)

Ridik?liai m?gstama m?s? darov?. Ypatingi jie tuo, kad labai greitai udera, tik ketvert? savait?li? tenka laukti. S?jami, kai vos dirva pradi?sta, raunami, kai kitos darov?s tik dygti pradeda Tod?l

Skaityti daugiau

Ar dar velgsime ? m?nul?? (0)

iandien tapo madinga s?jant net ? m?nul? velgti. Pam?stykime, ar tai svarbiausia! Gal prad?kime nuo to, ko s?klelei, kad ji dygt?, reikia. Ogi penki? s?lyg?, kaip ir kiekvienai gyvai b?tybei

Skaityti daugiau

R?g?i? dirv? pakalkinkime (0)

Darov?ms dirvos reakcija yra daug svarbesn? negu kitiems lauk? augalams. ?vairi? darovi? biologiniai ypatumai skirtingi, tod?l optimali dirvos reakcija n?ra vienoda. Tai net darininkui m?g?jui verta inoti. Tuo labiau, kad

Skaityti daugiau

Ir tas mielas prieskoni? darelis! (0)

Prieskoniai tai aromatingos augalin?s kilm?s ?vairaus skonio ir kvapo mediagos. i? augal? s?klomis, lapeliais, iedais, o kartais ir aknimis pagardinami m?s? valgiai, g?rimai, ruoiamos arbatos. Vertingos ne tik maistin?s,

Skaityti daugiau

Renkam?s pomidor? veisl? (0)

Anks?iau pasirinkti buvo lengviau. Veisli? nedaug ir jas deimtme?iais augino mo?iut?s, mamyt?s, kartais ir mes dabar dar j? iekome… iuo metu pomidor? hibrid? ir veisli? gausyb?, tad kuri i j?

Skaityti daugiau

K? gali, isiaugink pats! (0)

Kai pavasario lietutis barbena ? lang?, darininko irdel? plaka vis stipriau. Tuoj prasid?s didysis darbymetis. Ir kad lengvesnis jis b?t?, vieni mintyse, kiti, stropesni, popieriuje surikiuoja eimos daro lysveles, o

Skaityti daugiau

Gal salieras pagelb?s… (1)

Senov?s Graikijoje apie beviltik? ligon? sakydavo, kad jam pad?ti gali nebent salieras. Gydom?j? savybi? gausa tik ?esnakas juos lenkia. Daug garb?s yra tek? iai darovei. Buvo laikas, kai i salier?

Skaityti daugiau

Paprikos s?jamos anks?iausiai (0)

Vis daugiau m?s? iltnamiuose ipopuliar?ja saldioji paprika. Tai viena vertingiausi? darovi?, joje daug vitamin?, mineralini? mediag?, organini? r?g?i?, eterini? aliej?. Pasiymi ir gydomosiomis savyb?mis, literat?roje teigiama, kad skatina virkinim?, gerina

Skaityti daugiau

Daras eim? maitina! (0)

Pirm? kart? susitinkame su Alio, Raseiniai skaitytojais. Ir neatsitiktinai. Juk darinink? m?g?j? yra kas antroje eimoje, o valgytoj? kiekvienas m?s?. Daug! Tod?l ir suman?me parengti puslap? darininkams. Norime patarti,

Skaityti daugiau