Darov?ms KEMIRA tr?os

Versija spausdinimui

KEMIRA tr?? populiarumas ir efektyvumas yra didiulis, daugelis pirk?j? sako duokite man t? raudonos spalvos milteli?… I ties?, tai kompleksin?s gana koncentruotas, labai lengvai vandenyje tirpstan?ios, universalaus panaudojimo tr?os. Jos savo sud?tyje turi visus makroelementus optimaliu santykiu, pagal augal? vegetacijos poreikius. Taip pat iose tr?ose yra visi atuoni reikalingiausi mikroelementai magnis, boras, kobaltas, varis, geleis, manganas, molibdenas, cinkas.

Tr?os pavadinimas Azoto (N)

proc.

Fosforo (P2O5)

proc.

Kalio (K2O)

proc.

Sieros (S)

proc.

Kemira Folicare

Kemira Ferticare

Kemira Ferticare

22

14

6

5

11

14

22

25

30

9

6

4

Visos ios tr?os yra skirtos darovi?, bulvi?, uogini? kult?r?, braki?, g?li? pagrindiniams ir papildomiems tr?imams skirtingais vegetacijos laikotarpiais. Tr?os gerai tirpsta vandenyje, lengvai augal? ?sisavinamos, jose n?ra augalams kenkian?io chloro. Tr?os gana koncentruotos, tod?l j? privalumas prie skystas tr?as tas, kad maisto element? kiekis svorio vienete, o tuo pa?iu tr?os vert? kelis kartus didesn?, kai kainos gana panaios. O tr?ai itirpinti darbo tai nedaug, kam gi mok?ti u vanden?…

i? tr?? naudojimo b?dai yra trys nuolat laistant, tr?iant per lapus ir pakrikai barstant. Laistant rekomenduojama 0,15-0,20 proc. arba 15-20 g tr?os 10 litr? vandens. Tr?iant per lapus, koncentracija didinama iki 0,5-1 proc. arba 50-100 g tr?os 10 litr? vandens. Pakrikai beriant iltnamyje ar lauke 10 m2 lysvei norma 200-400 g tr?os, bet prastesn?se, seniai m?lu tr?tose dirvose j? reikia bent tre?daliu padidinti.

Skiriasi i? tr?? panaudojimas. FOLICARE NPK santykiu 22-5-22 naudojama darovi?, uogini? kult?r? ypa? braki? papildomiems tr?imams vegetacijos pradioje. Naudojama ir v?lesniu laikotarpiu, augalams skurstant. Labai efektyvi i tr?a purkiant j? ant augal? lap?. Purkim? galima kartoti kas 7-10 dien?. Purkiant daroves ar bulves, ios tr?os naudojim? galima derinti su chemin?mis augal? apsaugos priemon?mis prie ligas ar kenk?jus. Tik ruoiant tok? tirpal?, tr?os norm? reikia tre?daliu, o jauniems augalams pusiau sumainti. Nepatartina purkti vidurdien?, esant auktai oro temperat?rai, geriau ryte ar vakare.

FERTICARE NPK santykiu 14-11-25 pati universaliausia tr?a. Ji naudojama visoms darov?ms, uogin?ms kult?roms, g?l?ms pirmoje vegetacijos pus?je iki vidurvasario. Mat ios tr?os maisto element? santykis optimaliai atitinka augal? poreikius j? intensyviausiu augimo laikotarpiu. Naudojimo b?dai, kaip min?ta, tie patys laistant, purkiant ant lap?, pakrikai barstant.

FERTICARE NPK santykiu 6-14-30 naudojama antroje augal? vegetacijos pus?je, darovi? ypa? vaisini? pomidor?, agurk? der?jimu ir taip pat g?li?, braki? yd?jimo metu. ioje tr?oje santykinai daugiausia fosforo ir kalio, o tuo laikotarpiu i? element? augalai daugiausiai stokoja. Maas azoto kiekis pristabdo jau nebereikaling? velios lapijos susidarym?. Tr?imo normos tos pa?ios, kaip ir anks?iau min?t? tr??.

Tinkamiausia ypa? iltnamiuose yra derinimas vis? trij? pamin?t? tirpi? KEMIRA tr??. Pradioje FOLIKARE NPK santykiu 22-5-22, v?liau FERTICARE NPK 14-11-25, o jau nuo vidurvasario FERTICARE NPK santykiu 6-14-30. Tik taip tvarkantis, galima i mao iltnamio ar daro sklypelio gauti ger? derli?.

2 Komentarai

  1. aleksandras

    2016-07-12 11:39

    D?koju u isami? informacij?.

  2. Albertas

    2017-07-31 20:38

    As taip pat.