Dėl Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos prieita iki teismo

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

2009 metų rugpjūčio 27 dienos Raseinių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu nutarta įamžinti Lietuvos laisvės kovų didžiavyrį, kraštietį, buvusį Raseinių gimnazijos gimnazistą – Joną Žemaitį: Raseinių „Žemaičio“ gimnazija nuo 2009 metų rugsėjo 1 dienos pervadinta į Prezidento Jono Žemaičio gimnaziją. Pervadinti tai pervadino, tačiau pasirodo, kad iki galo įgyvendinti šį sprendimą ir įregistruoti naująjį gimnazijos pavadinimą ne taip jau paprasta. Rugpjūčio 27d. posėdyje Tarybos narys, šios idėjos autorius Antanas Vizbaras citavo šią iniciatyvą palaikančių iškilių Lietuvos žmonių – istorikų, akademikų, mokslininkų, Seimo narių, laisvės gynėjų, politinių kalinių – laiškus;  jis tvirtino, kad  toks gimnazijos pavadinimas neprieštarauja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nustatytiems mokyklų vardų sudarymo būdams.

Tačiau gal dėl neteisingai suprastų Valstybinės lietuvių kalbos komisijos reikalavimų, gal dėl politinių ambicijų, o  gal dėl asmenų, savaip suvokiančių mūsų tautos garbingos ir skaudžios istorinės praeitis puoselėjimą,  gimnazijos pervadinimas kai kam sukėlė abejonių ir netgi aštrių diskusijų,  tačiau batalijos dėl gimnazijos vardo pakeitimo jau buvo aprašytos rajoninėje spaudoje.

Dėl Prezidento titulo šiandien jau visi žinome: 2009m. kovo 12d. LR Seime priimta deklaracija, kurioje patvirtinama, kad nuo 1949 m. vasario 16 d. iki mirties 1954 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis buvo kovojančios prieš okupaciją Lietuvos valstybės vadovas, faktiškai vykdęs Respublikos Prezidento pareigas. Daug nesusipratimų sukėlė tai, kad gimnazijos pavadinime niekur nenurodyta, kokiame mieste ji yra, nors VLKK Švietimo įstaigų pavadinimų darymo ir rašymo taisyklės to reikalauja. O titulo įvardijimas taip pat nepageidaujamas, nes pavadimai turi būti lakoniški, reikėtų vengti nereikalingos informacijos.

Tad, nors Tarybos ir patvirtintas, naujasis gimanzijos pavadinimas gan ilgokai nebuvo užregistruotas.

Nepraėjus nė mėnesiui po Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos vardo patvirtinimo, Raseinių rajono savivaldybės taryba sulaukė LR Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje Vasilijaus Popovo reikalavimo, kuriame buvo teigiama, kad Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos pavadinimas pažeidžia Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, kadangi jame nėra įvardijama vietovė. V.Popovas reikalavolaikytis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir Švietimo įstaigų pavadinimo darymo ir rašymo taisyklių.

Tačiau daugumos Rajono tarybos narių rankos pakėlimu nutarta nepaisyti LR Vyriausybės atstovo reikalavimo, o 2009m. gruodžio 11 dieną naujasis pavadinimas – Prezidento Jono Žemaičio gimnazija – galų gale buvo užregistruotas Registrų centre, gimnazijos bendruomenei iškilmingai įteiktas registracijos pažymėjimas. Lyg akmuo nuo širdies nuriedėjo: pagaliau vargai baigti, kryžiaus keliai išeiti, Raseiniai gali didžiuotis turėdami Prezidento vardo gimnaziją. Tačiau, kaip vėliau paaiškėjo, tai dar ne galas ir ne pabaiga.

Šių metų sausio pradžioje atkeliavo Raseinių rajono savivaldybės tarybai adresuotas šaukimas į Šiaulių apygardos administracinį teismą. Pareiškėjas  – LR Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje V.Popovas  panoro per teismą siekti, kad  Raseinių savivaldybės tarybos  2009m. rugpjūčio 27d. sprendimas būtų panaikintas.

Teismo posėdis vyko sausio 18 dieną Šiaulių apygardos administraciniame teisme, tačiau jame nedalyvavo nei LR Vyriausybės atstovas, nei tretieji suinteresuoti asmenys: Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos, Valstybinės lietuvių kalbos atstovai. Ko gero, vienintelis asmuo, kuriam tikrai rūpėjo bylos baigtis – atsakovas, Raseinių rajono savivaldybės tarybai atstovaujantis Antanas Vizbaras.

Mažulytė teismo salė niekaip negalėjo sutalpinti visų norinčių dalyvauti pasėdyje – vestibiulyje stoviniavo  Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos vardą palaikantys šiauliečiai: buvę politiniai kaliniai, tremtiniai, laisvės kovų dalyviai. Tik pradėjus nagrinėti bylą išaiškėjo, kad pareiškėjas dar sausio 13 dieną pateikė teismui prašymą ją nutraukti. Viskas išsisprendė akimirksniu:  abi šalys patenkintos, teisėjai nematė pagrindo tęsti bylą, ji buvo nutraukta.

LR Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje V.Popovas telefonu nenorėjo plačiau komentuoti šios situacijos. Jis teigė, kad prašymą teismui dėl šios bylos nutraukimo pateikė dėl politinių motyvų. V.Popovo nuomone, visiems turėtų galioti tie patys įstatymai ir kriterijai. Jis elgėsi pagal savo pareigybę ir gimnazijos pervardinimui prieštaravo vykdydamas teisės aktų reikalavimus.

Norėtųsi patikėti, kad dabar įsivyraus taika ir ramybė, o gimnazijos pervadinimas netruktels naujos netikėtos įvykių grandinės.

Komentarų nėra