Diagnoz?: Lietuvoje degal? kainos niekada nema?ja

Versija spausdinimui

Keista reakcija

Sakoma: jei kur nors pasaulyje atsitinka kokia nors nes?mon?, tai Lietuvoje i karto pakyla degal? kainos.
Tai, kas neseniai atsitiko Amerikoje, taip pat galima pavadinti nes?mone, ta?iau, kaip paaik?jo, tai bent jau kol kas nepadidino kain? Lietuvos degalin?se. Netgi prognozuojama, kad kainos gali ma?ti.Kaip prane? naujien? agent?ros, nafta nuo rugpj??io 8 dienos jau atpigo 15 proc. Vien inia apie sumaint? JAV skolos reiting? j? numu? 6 proc. Naftos kaina ma?ja, nes baiminamasi, kad d?l JAV problem? paklausa naftai smuks.
Kai kurie analitikai sp?ja, kad Brent nafta bus pigesn? nei 80 JAV doleri? u barel? toki? kain? nebuvo matyti nuo 2009-?j?. iuo metu ji kainuoja apie 103 JAV dolerius u barel?.
Ar tai reikia, kad Lietuvos degalini? stendai pasipuo nereg?tais uraais: pavyzdiui, litras 95 mark?s benzino kainuoja 3,99 Lt?

Bijo prognozuoti

Orlen Lietuva atstov? vieai pareik?, kad naftos produkt? kain? prognozi? jie neturi.
Mes neprognozuojame kain?. Kas apskritai tokiais laikais gali prognozuoti kainas? – kalb?jo Orlen Lietuva atstov? Aurelija Velke.
Degalin?ms atstovaujan?ios Lietuvos naftos produkt? prekybos ?moni? asociacijos prezidentas Lukas Vosylius neabejoja, kad pasaulin?s tendencijos degal? kain? Lietuvoje sumains. Ta?iau kada ir kiek sako neinantis.
Jei naftos produkt? kainos pasaulyje ma?ja, tai jos ma?s ir Lietuvoje, gyventojai tai pajus. Ta?iau kada neinia. Viskas priklauso nuo didmenininko Orlen Lietuva kain?.
Be to, dyzelinas ir benzinas degalin?se paprastai pardavin?jami i sukaupt? atsarg?. O atsarg? pardavin?ti u maesn? kain? nei ?sigyta, degalin?s nenori, sak? L. Vosylius.
Tinklalapio degalukainos.lt duomenimis, rugpj??io 9 dien? 95 mark?s benzino litras brangiausiai kainavo 4,68 lito, dyzelino 4,32 lito.
Kainos yra maesn?s, nei rugpj??io 2 dien?. Tada litras 95 mark?s benzino brangiausiai kainavo 4,73 lito, dyzelino 4,37 lito. Akcizai dyzelin? pabrangina 1,26 lito, benzin? 1,82 lito.

Ar verta di?gauti?

Alio, Raseini? kraptotyrininkas puikiai supranta, kad postringaudamas apie Lietuvos degalin?se galimai ma?sian?ias degal? kainas rizikuoja labai stipriai apsijuokti. Ne paslaptis, kad pasaulin?s naftos kainos Lietuvos degalini? vieslent?se atsispindi tik tuo atveju, kai nafta brangsta. ?tariama: kai nafta pinga, Lietuvos degalin?s pradeda pardavin?ti sukauptas brangias atsargas ir prekiauja jomis tol, kol nafta pasaulyje v?l pradeda brangti.Danai atrodo, kad kuo labiau pinga pasaulyje nafta, tuo didesn? pelno mar? usideda visokie …oilai, o m?s? konkurencijos tarnyba tik imituoja kov?, tuo tarpu kai degalin?s tiesiog pl?ikauja. Nepatvirtintais duomenimis, dar ne taip seniai j? pelno norma buvo plius 30 cent? nuo kiekvieno litro, o pastaraisiais m?nesiais apetitai net padvigub?jo. Susidaro ?sp?dis, kad kainos priklauso ne nuo pasaulio ekonomikos nuopolio, o nuo kompanij? godumo. Kam mainti kainas, kai ir taip puikiai perka: keliai juk tiesiog utvindyti automobiliais.
Kai toks apetitas, atsisakyti pelno baliaus teikiam? malonum?, be abejon?s, bus labai sunku.
Kita vertus, diaugtis, kad d?l labai rimt? ekonomini? problem? gali imti ma?ti degal? kainos, n?ra labai toliaregika. Jeigu kils nauja krizi? banga, kuro kain? ma?jimas nekompensuos kit? praradim?: pinig? nuvert?jimo, darbo viet? ma?jimo, atlyginim? susitraukimo ir panaiai. odiu, gali b?ti ir taip: degalai atpigs, bet nebus u k? juos pirkti.

Komentarų nėra