Didel? t?v? pagalba maiesiems

Versija spausdinimui

Vienas i didiausi? lopelio-darelio Liepait? udavini? skatinti bendradarbiavim? su eima. Labai smagu, kad ? pagalbos praym? ir ? kart? atsiliep? vaiku?i? t?veliai. O praymas reikalaujantis fizini? pastang? pagalba tvarkant darelio aplink?.
Nuoirdiai d?kojame t?veliams, kuri? vaiku?iai lanko Eiuk?, Gandriuk?, Sauly?i?, Pel?diuk?, iogeli?, irniuk? ir Kod?l?iuk? grupes.
Mieli t?veliai, j?s? geranorikumas ir pagalba mums labai reikalingi. J?s? vaikai, matydami t?v? gerus darbus, mokosi b?ti atidesni ir jautresni alia esan?iam!
B?dami visi skirtingi susitelkiame d?l bendr? tiksl? tai m?s? stipryb? kuriant stipri? ir patikim? bendruomen?!

Aura Jankauskien?,
lopelio-darelio Liepait?
direktor?

Komentarų nėra