Didelio darbo ataskaita

Versija spausdinimui

Nemakščių bendruomenės santalka pagal panaudos sutartį dešimčiai metų iš Raseinių rajono savivaldybės įsigijo buvusį Nemakščių vaikų darželį. Sprendimas atnaujinti vidaus patalpas – tai didelio darbo pradžia. Jam ryžtis reikėjo ir energijos, ir drąsos. Spalio 7 d. kartu su Rudenėlio švente buvo pristatytas Žemės ūkio ministerijai nemakštiškių rašytas projektas ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“. Jį laimėję gavome 4 000 Eur, o Raseinių rajono administracija koofinansavo 494,38 Eur. Tad ir surengta jau atlikto darbo ataskaita – naujų bendruomenės namų atidarymas.
Vyko tikrai džiugi šventė, leidusi įvertinti, kiek padaryta ir kas tuose darbuose buvo pagrindinė jėga, kas įnešė nors mažesnį, bet tokį būtiną indėlį. Labai energinga, nuoširdi, mokanti įtraukti žmones į veiklą bendruomenės pirmininkė Regina Pratašienė perkirpti juostelės pakvietė valdybos narius Zigmą Jocių ir Algirdą Žukauską, jų geri norai ir pasiaukojantis darbštumas prikėlė pastatą naujai paskirčiai. Sutvarkyti dokumentus, gauti lėšų rašant projektą, sukviesti darbams žmones labiausiai rūpėjo pirmininkei ir jos artimiausiems pagalbininkams. Puiku, kad ji visą laiką jautė stiprią seniūno Remigijaus Laugalio paramą.
Atvykusius į šventę žmones Nemakščių seniūnijos seniūno pavaduotoja Daiva Visockienė ir pirmininkė pakvietė į išgražintus bendruomenės namus. Nemakščių klebonas Ramūnas Gerdauskas juos pašventino. Gražiai vedama kultūrinių renginių organizatorės Nemakščiuose Linos Andrulienės šventė vyko kaip ištisinė padėka daugeliui žmonių. Pirmininkė kalbėjo, kas, kokiu indėliu ir kokiu konkrečiu darbu prisidėjo. Štai Z. Jocius su A. Žukausku tapo ne tik dažytojais, bet klojo ir grindų dangą, atliko kitus vyriškus darbus. Su santechnikos darbais gerai susidorojo valdybos nariai Albertas Grabinskis ir Žydrūnas Giedraitis. Šiems keturiems darbštuoliams pirmininkė įteikė padėkas. Didelis būrys bendruomenės narių ėjo paskui darbščiuosius vyrus švarindami, gražindami vidaus patalpas ir namų aplinką. Visiems dėkojo pirmininkė: ir tiems saviškiams, kurie finansiškai prisidėjo prie pastato pertvarkymo, ir Raseinių rajono kultūros centrui, jo darbuotojams bei kaimyninėms bendruomenėms už paramą, taip pat visiems, kurie atvyko į šventę. Kiekvienas, esantis salėje, gavo nuoširdžiai paruoštą, mielą dovanėlę. Pakilią šilto bendravimo būseną nuo pat pirmų renginio akimirkų kūrė kolektyvo ,,Nemakščių vyrai“ ir fleitininkės Barboros Šaltytės muzikavimas.
Antroje šventės dalyje pasipylė svečių sveikinimai ir dovanos. Kaimynų bendruomenės į sceną ėjo visu būriu. Pagrindinis linkėjimas – tegu šie namai nuolat kvies turinčius įvairių kultūrinių poreikių, tegu jie čia ras vertingų užsiėmimų. Malonu, kad kalbėjusieji įvardijo nemakštiškių gebėjimą gyventi šiltoje bendrystėje, kai reikalingo darbo imasi visi kartu. Norisi paminėti, kad kraštiečio Antano Tautkaus dovana – kondicionierius bent šiek tiek prasklaidė pirmininkės didįjį rūpestį – kaip apsišildyti tuos naujus gražius namus?
Po atidarymo iškilmių buvo rodomas mėgėjų teatro ,,Veidrodis“ spektaklis, po jo – šventės tąsa muzikuojant ,,Nemakščių vyrams“. Didysis darbas atliktas, jo rezultatai parodyti savai bendruomenei ir svečiams, bet… dar ne viskas baigta. Yra dar ką veikti ir daug ko reikia, o svarbiausia – trūksta lėšų atlikti visus vidaus darbus… Pats didžiausias rūpestis čia jau paminėtas. O toliau – viliojančių veiklų planai.
Živilė Lembutienė,
bendruomenės narė

1 Komentaras

  1. xsjnUEleAYQ

    2023-10-24 03:30

    WsPIVMNFceHynvtK