Dubysos krašto dainius

Siųsti Versija spausdinimui

Balandžio 29 d. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka kartu su kultūros, meno ir mokslo asociacija „Kūrėjų menė“ sukvietė poezijos mylėtojus į literatūrinę popietę „Dubysos krašto dainius“, skirtą poetui Juozapui Mickevičiui atminti.
Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje kunigas Gintautas Jankauskas aukojo šv. Mišias. Jis pasidalino prisiminimais apie gerb. Juozapą, jų artimą bendravimą, gražius, kartu nuveiktus darbus ir prasmingai nukeliautą jo gyvenimo kelią. Po Mišių poeto artimieji, giminės, draugai, pažįstami aplankė Juozapo kapą, degė žvakes, linkėdami amžino poilsio ir ramybės, dalinosi prisiminimais, giedojo giesmes.
Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Butkiškės filialo bibliotekininkė Vilma Augustinavičienė visus susirinkusiuosius pakvietė į Butkiškės bendruomenės namus, pristatė
J. Mickevičiaus autobiografją, nueitą gyvenimo ir kūrybinį kelią, jo išleistas poezijos knygas.
„Dubysos krašto dainius“ – taip skambėjo popietės pavadinimas. Ne šiaip sau. Taip buvo pavadinta ir pristatyta nauja knyga apie J. Mickevičių. Į renginį atvyko trys knygos autorės. Irena Žurumskienė (Druskytė)-Vėtrungė – poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ viena iš steigėjų, garbės vicepirmininkė, kultūros, meno ir mokslo asociacijos „Kūrėjų menė“ narė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS) Garbės narė. Už profesinę, visuomeninę kultūrinę bei kūrybinę veiklą, už tautinės etnokultūros puoselėjimą ir plėtojimą, už kultūros tradicijų puoselėjimą, už dainų švenčių organizavimą Ukmergėje, už profesinio darbo pasiekimus LR vyriausybė, LR Seimas, Lietuvos kultūros fondas, Kauno miesto Taryba apdovanojo
I. Žurumskienę aukštais apdovanojimais. Elena Marija Bačiulienė – kultūros, meno ir mokslo asociacijos „Kūrėjų menė“ narė, kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“ Garbės narė. E. M. Bačiulienės poezija ir proza spausdinama kasmet leidžiamuose labdaros ir paramos fondo „Baltasis balandis“ rinkiniuose, LNRS tarptautiniuose kūrybos almanachuose, kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“ almanachuose ir kituose leidiniuose. Virginija Ruškienė – kultūros, meno ir mokslo asociacijos „Kūrėjų menė“ pirmininkė, LNRS valdybos narė, kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“ vicepirmininkė. Ji išleido 12 poezijos ir prozos knygų, yra 44 almanachų bendraautorė.
V. Ruškienės kūryba ir straipsniai publikuojami įvairiuose kultūros laikraščiuose ir meno žurnaluose bei internetinėse svetainėse, kūryba aukštai įvertinta įvairiuose respublikiniuose konkursuose, ji yra 11 poezijos olimpiadų ir konkursų laureatė. Knygos autorės pasidalino mintimis, kaip gimė knyga, kaip kaupė Juozapo gyvenimo akimirkų prisiminimus, juos užrašė ir sudėjo į knygą. Knygoje sudėta daug eilėraščių, dedikuotų poetui J. Mickevičiui.
Prisiminimais dalinosi ir J. Mickevičiaus bendražygis, bičiulis, Lietuvos menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ prezidentas, LNRS vicepirmininkas dr. Vytautas Šiaudytis, chorvedys, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius Pranas Jurkonis, LNRS narė, poetė, prof. Jūratė Jankauskienė, kultūros, meno ir mokslo asociacijos „Kūrėjų menė“ narė, LNRS narė Alvyra Sventickienė, Raseinių krašto literatų klubo „Dubysa“ narys, ilgametis poeto draugas Pranas Laurinavičius, kraštietė poetė Zenė Sadauskaitė, na, ir aš – pagal Juozapo eiles parašytų dainų autorė ir atlikėja.
Renginyje skambėjo Ariogalos mišraus ansamblio „Radasta“ (vad. R. Aleksiejienė) dainos, parašytos pagal J. Mickevičiaus tekstus. Kolektyvo repertuare jų yra per 20. Butkiškės kapelos armonikininkas Česlovas Radvilavičius taip pat yra sukūręs ne vieną svajingą valsiuką pagal Juozapo eiles. Jas atliko kartu su Butkiškės kapelos solistais.
Gražių minčių ir emocijų netrūko ir prie arbatos puodelio. Gausus bendraminčių būrys nušviečia kelią, kuriuo reikia eiti toliau, susitikti, prisiminti, dalintis tuo, kas duota Aukščiausiojo.
Už nuoširdų bendradarbiavimą dėkoju meno ir mokslo asociacijai „Kūrėjų menė“, kūrybinės raiškos asociacijai „Kauno branduma“, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungai, Butkiškės filialo bibliotekininkei V. Augustinavičienei, Nikolajui Majevskiui, Jurgiui Plieskiui, Vaidai ir Juozui Skamarakams, Irenai Jokubauskienei ir visiems, kurie buvote kartu.
Renata Aleksiejienė,
Raseinių Marcelijaus Martinaičio
viešosios bibliotekos
kultūrinių veiklų koordinatorė ir
organizatorė

Komentarų nėra