Džiaugiamės gerų žmonių darbais

Siųsti Versija spausdinimui

Kartais paklausta, kaip man pavyksta suorganizuoti tokį gerą renginį, visada atsakau – tai ne aš, tai mes tą padarome… Aš viena nieko nepadaryčiau. Tik šalia puikių žmonių galima daug ką pasiekti.
Baigiantis Sujainių kaimų bendruomenės patalpų remontui, nors dar projektas neįgyvendintas iki galo, taip norisi pasidalyti gerų žmonių darbais. Dar prieš rašant projektą aplankė įvairios mintys – kas padės atlikti šį sunkų ir labai atsakingą darbą? Projektas laimėtas, reikia paruošti tuščias patalpas. Svarsčiau, kur čia pagalbos gauti, kas padėtų viską iš jų išnešti. Staiga pagalbos ranką ištiesia Saulius ir Lukas Beišiai, Justas ir Eligijus Pociai, prie jų prisijungia Vytautas Linkus, Arvydas Blinkus, Dainius Nacis, Jadvyga Vaičikauskienė ir Vaida Tijūnaitienė. Bendruomenės patalpos pavirto į tuščias sales, laukiančias puikių meistrų – trys šaunūs vyrai Jonas Volfa, A.Blinkus ir D.Nacis ištiesė pagalbos ranką. Pasitardami, ką ir kaip darys, vyrai dirbo iš peties. Kada beužsukdavau pas juos, kad ir kaip būdavo pavargę, visada sutikdavo su šypsena, pajuokaudami, nerodydami nuovargio, nors žinojau, kad Jonas ateina nuo 6 valandos ryto ir pluša iki vėlaus vakaro. Vėliau prie šaunių vyrų prisijungė Vytautas Skavidis, puikus žmogus, kad ir kaip būtų užsiėmęs, padėjo bendruomenės salės sienas padengti dekoru. Mieli vyrai, nuoširdžiai jums ačiū, tikrai esate verti didžiausio mūsų kaimų bendruomenės žmonių dėkingumo.
Sunkūs ir atsakingi darbai ėjo į pabaigą, o pagalbos ranką ištiesiančių žmonių vis daugėjo. Neslėpsiu, tikrai smagu. Kas ką išmanė ir galėjo prisidėti, tikrai prisidėjo. Ačiū Ignui Čirvinskui, Tadui ir Remigijui Lapinskams, Nerijui Guntarskiui, Dariui Mateliui, Pranui Laurinavičiui ir Stanislovui Balbieriui.
Puikiai pasidarbavo ir moteriškės. Tikrai širdį suvirpino, kai į pagalbą atskubėjo garbaus amžiaus sulaukusios moterys sakydamos, kad kiek nors vis tiek padėsiančios, prisidėsiančios. Kitos moterys parlėkusios iš darbo, net nespėjusios pailsėti po sunkios dienos skuba padėti – vis kelios rankos, vis ką nors padarys, greičiau baigsime darbus… Ačiū visada į pagalbą skubančioms J.Vaičikauskienei, V.Tijūnaitienei, Salomėjai Laurinavičienei, Irenai Daveckienei, Vilmai Zaturskienei ir Ritai Petkienei.
Laikas, gyvenimo vingiai, susidūrimas su nenumatytomis kliūtimis – kartais žmogui atrodo, kad jis pasiekė bedugnę. Laiku ištiesta pagalbos ranka leidžia suvokti, kad tu nesi vienas, yra žmonių, kurie supranta, padeda – tai didžiausia dovana, kokios gali sulaukti.
Rita Visockienė,
Sujainių kaimų bendruomenės pirmininkė

Komentarų nėra