Džiugus šv. Velykų laukimas

Siųsti Versija spausdinimui

Kaip gražiajai pavasario šventei, Velykoms, dabinsime miestelio erdves, Nemakščių bendruomenės santalkai pasiūlė Nemakščių bendruomenės santalkos pirmininkė Regina Pratašienė. Apie tai galvota vasario pradžioje. Pasiūlyta remtis jau kai kur kitur įgyvendinama idėja – pastatyti keletą velykinių medžių, išpuoštų margučiais. Šie turėtų būti apmegzti taip, kaip tik sugalvos šio projekto įgyvendintojai: kuo spalvingiau, pasinaudojant įvairiausia puošybos technika – lipdymu, siuvinėjimu, nėrimu vąšeliu. Dar norėjosi, kad šalia išpuošto medelio akį trauktų ir žaismingi zuikučiai, pavasarinių puokščių kompozicijos.
Sumanymas aptartas valdybos posėdyje, paskelbtas per internetą. Buvo aišku, kad minčiai realizuoti reikės ir stiprių, išmoningų vyriškų rankų, ir mezgėjų pirštų miklumo, ir vaikiškos fantazijos. Toks ir siekis – į šį darbą įtraukti kuo daugiau įvairaus amžiaus žmonių. Džiugino pats darbo procesas. Štai Albertas Grabinskis, kuris visada padaro tai, kas sumanyta, ko jo prašoma, sumeistravo stovą medeliui. Vaikų žvilgsnį turbūt labiausiai traukia didesni ir mažesni zuikučiai, kuriuos drožė, skaptavo nagingi vyrai Algirdas Žukauskas ir Zigmas Jocius. Malonu turėti tokią pritariančią, į darbus įsijungiančią valdybą.
Jau vasario mėnesį megzti pradėjo būrelis rankdarbius mėgstančių bendruomenės moterų: Stasė Kėdavičienė, Regina Pratašienė, Gelmina Kučinskaitė, Laima Gerulienė, Janina Deveikienė, Birutė Gudiliauskienė. Gražu, kad į projektą įsijungė šeimos. Megzti ėmė Ksavera Milašauskienė su dukra Vaida Giedraitiene ir marčia Rita Milašauskiene. Sumanymas patrauklus pasirodė ir Pašešuvio bendruomenės žmonėms. Pirmininkė atvežė gražių Salomėjos Lušienės darbelių. Darbščiosios moterys apmezgė apytikriai 800 kiaušinių. Įsijungė ir RRKC Nemakščiuose laisvalaikio ir kūrybos studijos „Vaikystės varsos“ nariai – Užkalnių ir Pašešuvio vaikai. Tikrai malonu, kad šis, atrodo, toks kuklus sumanymas domino ir įtraukė į veiklą didelį būrį žmonių.
Padabinti du medžiai – vienas prie Nemakščių bendruomenės santalkos namų, kitas miestelio centre prie seniūnijos, paruoštos puokščių kompozicijos, vaikų džiaugsmui susodinti zuikučiai, rastas būdas, kaip vejoje eksponuoti ebru technika dekoruotus kiaušinius. Tad dvi miestelio erdvės priėjusį žmogų pasitinka spalvinga išmone.
Prie idėjos puošti savo viešąją erdvę prisijungė Užkalnių bendruomenė: kiemelio velykinę dekoraciją sukūrė Lina Radžienė ir Genovaitė Samušienė. Pašešuvy sutartinai darbavosi bendruomenės valdyba. Saulėtą dieną mėlyno dangaus fone išdabinti medeliai primena pasakose matytus reginius, kuria šventinę nuotaiką, kelia dėkingumo jausmą darbštuoliams. Atidžiau įsižiūrėjus galima atpažinti vienos ar kitos mūsų mezgėjos puošybos braižą. Gražus reginys žadina mintį apie žmonių bendrystės svarbą, apie tai, kad dirbusieji ir besigrožintys patyrė šventinio pakilumo jausmą, kurio derėtų kuo daugiau jausti savyje Prisikėlimo, šv. Velykų dienomis.
Šios neįprastos Velykos dovanojo daugiau laiko būti tik su savo šeima, daugiau išmonės skirti namų aplinkos dekoravimui. RRKC Nemakščiuose kultūrinių renginių organizatorės iniciatyva savo kūrybinių darbų nuotraukas žmonės turėjo progą atsiųsti virtualioje erdvėje organizuotam konkursui – parodai „Velykinė dekoracija“ ir „Velykų margutis“. Džiaugiamės, kad daug žmonių ir stebėjo konkursą, ir patys dalyvavo. Sveikiname autorius, sulaukusius daugiausia teigiamų vertinimų. I vieta atiteko Velykų medžius Nemakščių seniūnijos aikštėje ir Nemakščių bendruomenės santalkos namų kiemelyje padabinusiai žmonių grupei, II vieta – Daivos Žyvatkauskienės, III – Reginos Pratašienės gražiausioms kompozicijoms. Meniškumu pasižymėjo Linos Barčienės ir Almos Stanislavičienės kūrybiniai darbai. Vaikų grupėje gražiausių darbelių autoriais išrinkti Domantas Karpauskas, Ugnius Palubinskas, Eglė ir Aronas Radžiai. Gražiausius margučius pateikė sesutės Karina ir Kamilė, Skaistė Palubinskaitė, Laukšų šeima. Jaunimo grupėje gražiausių margučių autoriais pripažintas šaunių draugų trejetas – Ignas, Klaudija, Pijus, suaugusieji – Reda Ignatavičienė, Salomėja Lušienė ir Inija Ambrozienė.
Taigi ruošimasis pavasario šventei bei gražūs jos atgarsiai skaidrino šiemet dėl karantino neįprastą daugelio būseną.
Živilė Lembutienė,
RRKC choreografė

Komentarų nėra