Edukacin? ivyka olimpiad? ir konkurs? laim?tojams

Versija spausdinimui

Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnyba birelio 7 d. organizavo rajono bendrojo ugdymo ?staig? 38 klasi? mokini? olimpiad? ir konkurs? rajono etap? laim?tojams edukacin? ivyk? ? Pasvalio rajono Rauboni? park?. Vyko 70 mokini? i vis? rajono bendrojo ugdymo ?staig? kartu su lydin?iais mokytojais ir vietimo pagalbos tarnybos metodinink?mis. is parkas vienas didiausi? Baltijos alyse, jo plotas 16 ha.
Olimpiad? ir konkurs? laim?tojams buvo padovanotos ?vairios pramogos, j? lauk? malonios staigmenos dinozaur? parke. Riaumojan?i? dinozaur? kopijos, judan?i? drakon?, milinik? vabal? gausa visus stebino ir diugino. Atrakcion? parke praleista daugiausia laiko, nes ?ia ne tik pamatyti ?vair?s gyv?nai, bet ir ibandyta daug aktyvi? veikl?. Tai ir elektrin?s main?l?s, valtys, karusel?s, batutai, lazeri? karai, apvalgos ratai, vandens pramogos, ir dar daugyb? ?vairi? kit? atrakcij?. Dr?siausieji kop? Tarzano taku.
Dauguma mokini? ?ia atvyko pirm? kart?, tod?l viskas buvo ?domu, nematyta ir nepatirta. D?kingi, laimingi ir iek tiek pavarg? autobuse dalijosi ?sp?diais ir svajon?mis apie b?simas atostogas. O mes diaugiam?s ir d?kojame, kad rajone yra tiek gabi? mokini? ir puiki? mokytoj?, kurie motyvuoja, ugdo ir parengia olimpiad? laim?tojus.
Nijol? Vebavi?ien?,
Raseini? rajono vietimo pagalbos
tarnybos metodinink?

Komentarų nėra