Ekskursija ? Kernav?

Versija spausdinimui

Ankst? saul?t? birelio 19-osios ryt? gerai nusiteik? Mirkli? kaimo bendruomen?s nariai drauge su kit? bendruomeni? atstovais vyko ? ekskursij? irvint? rajon?, Kernav?. Susipainome su Kernav?s istorija, pasigro?jome ?sp?dingais piliakalniais, kvap? gniauian?iais panoraminiais vaizdais. Pasivaik?iojome tarp diding? piliakalni?, pajaut?me j? magikas galias.
Bendruomen? dalyvauja konkurse Eismo saugumas bendruomen?se 20222023 m.. Tikslas viesti bendruomen?s narius saugaus eismo klausimais siekiant mainti nukent?jusi?j? keliuose skai?i?. Vaiuodami autobuse prisimin?me saugaus eismo taisykles. Kelion?je buvo skatinamas bendruomenikumas, vaiku?iams ir suaugusiesiems suorganizuota viktorina. Bendruomen?s pirminink? idalino atvaitus ir kitas reikiamas priemones su vies? atspindin?iais elementais, taip siekiama skatinti visus, ypa? p?s?iuosius, saugiai elgtis kelyje.
Graina Andraitien?, Mirkli? kaimo bendruomen?s pirminink?

Komentarų nėra