Emocij? lietus prie teniso stal?

Versija spausdinimui

Saulius RAD?ENKO

Nemak?i? bendruomen?s sporto klubo Smelt? pirmininkas

Nemak?i? bendruomen?s sporto klubas Smelt? jau treti metai organizuoja stalo teniso varybas. tai ir lapkri?io 22 d. Nemak?iuose vir? kovos prie teniso stal?. Varyb? organizatorius ir taur?s steig?jas sporto klubas Smelt?. Var?si per dvideimt sportinink?. ?kart dalyvavo ir sportininkai i Vidukl?s. Rungtyniaujama buvo trijose grup?se: merginos 1995 met? gimimo ir jaunesn?s, 1994 met? gimimo ir vyresn?s. Mergin? grup?je tre?i?j? viet? ikovojo Dovil? Urbonait?, antr?j? Paulina Gerulyt?, o pirm?j? Viktorija Mejeryt?. Jaunesni?j? vaikinuk? grup?je tre?iosios vietos prizininku tapo Aivaras Stanislavi?ius, antrosios Giedrius Zaturskis. Nugal?tojo vard? ikovojo Deivydas Tamoaitis. Vyresni?j? grup?je tre?ioji vieta atiteko Airmantui Ka?iuiui, antroji viduklikiui Dovydui Blinkui, o ?empionu jau antri metai tapo Antanas ibas.D?koju sportininkams ir dar kart? sveikinu juos.

Komentarų nėra