Finansuotas projektas ,,Tautinis kostiumas ir jo spalvotos dalys“

Versija spausdinimui

Lietuvių liaudies meną, tautos tradicijas ir papročius amžiais saugojo ir puoselėjo sodžiaus moterys. Tautinis kostiumas nėra atsitiktinių audinio spalvų, raštų ir formų derinys. Jis sudaro vieningą sistemą, kuri atspindi ano meto lietuvių pasaulio sandaros suvokimą. Tautinis drabužis – šventinė apranga, o jų komplektai buvo formuojami iš pagrindinių elementų: galvos papuošalų (dangos), marškinių, liemenės, sijono, prijuostės, rišamos juostos, apavo ir kitų. Tautinis drabužis suteikia lietuviams orumo, iškilmingumo ir begalinio pasitikėjimo, pasididžiavimo jausmą. Šis drabužis užima tam tikrą vietą bendroje visuomenės kultūroje. Svarbu ne tik pažinti, saugoti ir puoselėti savo kultūros savitumą, bet gebėti jį perkelti, pateikti ir populiarinti.
Lietuvos kultūros taryba jau paskirstė finansavimą programos „Tolygi kultūrinė raida“ projektams įgyvendinti. Raseinių krašto istorijos muziejaus (toliau – RKIM) projektas „Tautinis kostiumas ir jo spalvingos dalys“ atitiko tarybos skelbtus prioritetus – Kultūrinės tapatybės kūrimas ir stiprinimas ir jam įgyvendinti gavo dalinį finansavimą – 3 040 Eur.
Projekto tikslas – toliau tęsti pietų žemaičių tautinio kostiumo tyrimą atkuriant trūkstamas sudedamąsias dalis. Pietų žemaitės iš kitų regionų išsiskyrė skarų gausumu ir įvairumu bei jų nešiosena (vienu metu jos galėjo dėvėti penkias skaras), todėl moteriškų tautinių kostiumų komplektus pildysime iš vilnos austomis didžiosiomis (gobtinėmis) skaromis, drobulėmis ir baltos medvilnės adinuke siuvinėtomis skarelėmis. Taip pat kostiumus papildysime megztomis baltomis lininėmis kojinėmis, apavu. Kaip pavyzdžius naudosime RKIM rinkiniuose saugomas muziejines vertybes – didžiąsias skaras, drobules, baltas medvilnines adinuke siuvinėtas skareles. Tokios skarelės Žemaitijoje dėvėtos ir moterų, ir merginų. Didžiosiomis skaromis moterys siausdavosi ne tik žiemą nuo šalčio, bet ir vasarą vėsesniu oru. Vasarą jos pečius gaubdavo pailgos formos balto lino drobulėmis su galuose įaustais raudonais raštais – žičkais.
Skara – etnokultūrinio tapatumo ženklas, jos nešiosena tapo iš kartos į kartą perduodama relikvija, brangus mamos, senelės atminimas. Siekiant aktualizuoti pietų žemaičių tautinį kostiumą, tautinio kostiumo specialistai paruoš ir pristatys paskaitą apie galvos apdangalus, jų nešioseną. Projekte dalyvaus ir praktinius mokymus praves senojo amato meistrai –tautodailininkai: audėja Ramutė Jegnorienė, tautinių batų gamintojas – batsiuvys Raimundas Stravinskas, tautodailininkės Gendrūta Kauneckienė ir Inija Ambrozienė. Veiklos vyks Raseinių krašto istorijos muziejuje.
Siekdami išsaugoti tradicijas, auginti žmogaus savimonę, išlaikyti etninį tapatumą, vykdysime tęstinę informacinę-edukacinę veiklą rajono gyventojams, moksleiviams. Projekto metu įvairaus amžiaus žmonėms parengsime edukacinę programą „Tautinis kostiumas ir jo spalvingos dalys“, kviesime į užsiėmimus „Skarų nešiosena ir jų rišimo būdai“ bei „Žemaičių apavas“.
Į projekto veiklas kviečiame šeimas, senjorus, švietimo įstaigas, kaimų bendruomenių narius, Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro lankytojus, ypač jaunimą studijuoti etninį kultūros paveldą, giliau susipažinti su žemaičių tautinio kostiumo sudedamosiomis dalimis, gobtinių skarų raštais, atrasti, pažinti ir suprasti įvairius jų ženklus.
Tikime, kad šis projektas stiprins bendrystės idėją – kūrybinį bendravimą, bendradarbiavimą, kiekvienas įgysime naujų patirčių, plačiau pažinsime žemaitišką kostiumą, jo spalvingas dalis. Projekto rezultatų apibendrinimui bus pristatyta paskaita „Tautinis kostiumas ir jo spalvingos dalys“, parengta ir eksponuojama virtuali ir stacionari paroda „Žemaičių galvos apdangalai“, kurioje – RKIM saugomos muziejinės vertybės ir projekto metu atkurti žemaičių tautinio kostiumo priedai. Šio projekto veiklos leis išsaugoti svarbius kultūros paveldo objektus ir išskirtinę žemaitiškų skarų tradiciją.
Projektas ir jo eiga bus viešinami elektroninėje erdvėje, spaudoje. Visa informacija apie projekto vykdomas veiklas, laiką bus teikiama socialiniame tinkle „Facebook“, Raseinių muziejaus paskyroje, www.raseiniumuziejus.lt puslapyje.
Vita Tarvydienė,
projekto vadovė, muziejininkė

Komentarų nėra