G. Norkienės kūrybos darbų paroda

Siųsti Versija spausdinimui

Viktoras VITKUS

Spalio 7  dieną Raseinių kultūros centro meno galerijoje buvo atidaryta menininkų bendrijos „Pegasas“ narės Gintarės Norkienės kūrybos darbų paroda „Metraštis“,
kuri veiks iki šios savaitės pabaigos.

Kūrybiniai siekiai

Gintarės Norkienės kūryba gerai žinoma ne tik mūsų rajone, tačiau ir šalyje bei už jos ribų. 2007 metais Alfonso Čepausko išleistoje knygoje „Kaip sukurti ekslibrisą.
Grafikos technikos“ tarp 1950-2005 metų Lietuvos ekslibrisų kūrėjų minimas ir Gintarės vardas. Ekspozicijoje pristatyti 29 kūrybos darbai. Autorė pateikia 1999-2011
metais atliktus kūrybos darbus (tiksliau – rinktinę jų dalį, nes daug darbų pasklido po Lietuvą, iškeliavo į užsienį). Tai leidžia profesionaliau vertinti ir lyginti šios laiko
atkarpos nueitą kūrybinį kelią. Dauguma dailininkų nenoriai skaito recenzijas, kur jų darbai yra lyginami su garsių dailės metrų kūryba. Tačiau jei kartais tai daryti būtina, G. Norkienei toks dailės vertinimo būdas netinka. Ji pati naudoja daug autorinės technikos, tuo pabrėždama kūrybos savitumą, todėl mano lyginimai su kitomis dailės tendencijomis bus nežymūs. Apžvalgą norėtųsi pradėti nuo vienintelio tapybos darbo „Kaimas“, atlikto guašu. Galima pastebėti, kad šią techniką dailininkai yra kiek primiršę. Būsiu subjektyvus, bet kūrinys, nors ir kamerinio formato, tikrai matomas ekspozicijoje. Išlaikyta tradicinė lietuviška koloristika, kiek primenanti didžiojo tarpukario Lietuvos esteto Justino Vienožinskio drobes. Vertintojas gali įžvelgti kūrinyje dramatišką mintį apie nykstantį kaimą, kuriam „nepadeda“ net rūdžių paliestos TV antenos. Visuomet malonu prisiminti jau kritusius į akį kūrinius. Tai triptikas „Senamiestis“ (1999 m.), turintis daug raiškos kontraversijos. Kruopščiai naudota faktūra lyg kontrastuoja su  kubistinias statiniais. Triptikas buvo eksponuotas Raseiniuose, Kėdainiuose, Vilniuje ir kitur. Pasak Vilniaus senamiesčio meno galerijos dailininkų, jis sulaukė didelio dėmesio. Taip pat malonu vėl matyti 2008 metais sausos adatos technika atliktus du darbus – „Miškas“ ir „Kelias“. Darbai neperkrauti, galima sakyti atlikti minimalistinėmis priemonėmis, tačiau turintys filosofinę potekstę.

Kita 7 darbų grupė spinduliuoja taip vadinamos juodai baltos meninės fotografijos ir dekoro„voratinklio“ sinteze. Gintarės grafikos darbų spalvinė gama pastelinė. Šiais metais lankytojas dar kartą galėjo įsitikinti, kad autorė nevengia ir nevengs kūrybinių ieškojimų, net eksperimentų. Įdomūs ir ekspresyvūs jos darbai (fotodrobė) „Medžiai“. Vieno darbo „Žiema“ grafinę išraišką pildo akrilas.

Gintarė nevengia aplikacijos, ši augalinė injekcija spalviškai pagyvina kūrinius  („Gyvybės medis“), suteikia jiems ritmiškumo. Galima pastebėti autorės domėjimąsi šiuolaikinės grafikos vystymosi tendencijomis, kurių atspindžio ji nesiekia aklai perteikti savo kūriniuose, o gana kruopščiai atsirenka naujoves, savaip jas interpretuoja.

Darbų tematika

Tradiciškai dailininkė dirba dekoratyviųjų darbų srityje, kur naudoja faktūrų įvairovę. Vis daugiau vietos jos kūryboje atranda kultūros ir istorijos paveldo objektai
(paminklai, architektūra). Naujais aspektais galima pamatyti žymiausias Raseinių krašto bažnyčias, statinius, muziejus ir pan. (pvz., paminklas „Žemaitis“, Prezidento
Jono Žemaičio gimnazija, Maironio tėviškė Bernotai, Šiluvos Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčia ir kt.). Darbų tematika glaudžiai siejama su dar išlikusiomis gyvenimo vertybėmis.

2 Komentarai

  1. Goda

    2020-10-08 15:48

    Labai graži paroda.

  2. Gabrielė

    2020-11-05 10:41

    Gražūs darbai