Gaisrinis automobilis Vidukl?s gaisrinink? komandai

Versija spausdinimui


Pranas LAURINAVI?IUS

Apie gaisrininkus neretai pakalbame su humoristine gaidele, sukuriame ?vairiausi? praman?, pvz. kad jie ilgiausiai miega, kad be vandens ? gaisraviet? atvaiuoja ir pan.
Per pastar?sias dvi savaites raseinikiai net labai ?sitikino, kokie reikalingi ir b?tini m?s? gyvenime yra gaisrininkai. Klystame mes visi. Gaisrininkai taip pat mon?s. Jie tramdo ugnies stichij?, valdo tam skirt? technik?. Technika kartais genda, susid?vi. Jos atnaujinimas sunkme?iu nevyksta taip, kaip nor?t?si. tai, kad ir Vidukl?s ugniagesi? gaisriniai automobiliai dar nuo t? laik?, kai kol?kiai, tarybiniai ?kiai gaisrines finansavo (Vidukl?s gaisrin? buvo ?kurta 1980 m.).
Vidukl?s ugniagesi? komandai, kurioje dirba vyresnysis ugniagesys gelb?tojas Jurgis neideris, ugniagesiai Vaidotas Bartkus, Vaidas Guauskas, Raimundas Martinkevi?ius, Arvydas Zaveckas, Giedrius ?ekauskas, Raimundas Prataius, Jonas Jankauskas, Saulius Puidokas, spalio m?nesio pradia buvo gana diugi. Padedant Raseini? rajono savivaldyb?s tarybai buvo nupirktas naujas, modernus gaisrinis automobilis IVECO. ? jo ?teikimo ir ventinimo ceremonij?atvyko Raseini? r. savivaldyb?s meras Petras Vebavi?ius, Raseini? PGT virininkas Eugenijus eduikis, Raseini? priegaisarin?s priei?ros poskyrio virininkas Edmundas Milkevi?ius. Raseini? priegaisrin?s saugos tarnybos direktorius Robertas Sitavi?ius supaindino su Vidukl?s ugniagesi? komanda, jos turima technine baze. Vyresnysis ugniagesys gelb?tojas J. neideris supaindino su naujojo gaisrinio automobilio galimyb?-mis. Vidukl?s parapijos klebonas Albertas Stanulis automobil? paventino, Raseini? r. savivaldyb?s meras P. Vebavi?ius vyriausiajam ugniagesiui gelb?tojui J. neideriui ?teik? jo raktelius.
Palink?jimai buvo tokie, kad kuo re?iau tekt? iai mainai vykti ? darb?, o prireikus, kad b?t? kuo s?kmingesnis ir savalaikis gaisro gesinimas su kuo maesn?mis jo pasekm?mis.

Komentarų nėra