Gal salieras pagelb?s…

Versija spausdinimui

Senov?s Graikijoje apie beviltik? ligon? sakydavo, kad jam pad?ti gali nebent salieras. Gydom?j? savybi? gausa tik ?esnakas juos lenkia. Daug garb?s yra tek? iai darovei. Buvo laikas, kai i salier? lap? pindavo vainikus varyb? nugal?tojams, buvo ir kai juos pindavo laidotuv?ms…

Salierai tonizuojan?iai veikia vis? mogaus organizm?. O ir j? skonis nuostabus, kaip baravyk?. Dabar, kai pastarieji tokie brang?s, galima ir sve?ius pavaiinti, neatskirs… Labai skanios ir aromatingos salier? sultys, ypa? sumaiytos su mork? ar obuoli?. Taip pat labai vertingi i? darovi? lapai.

Salierai labai naudingi mogaus sveikatai. Jie gerina apetit?, virkinim?, ypa? tinka prie sumainto skrandio r?gtingumo. Salier? biologikai aktyvios mediagos gerina nerv? sistemos veikl?, organizmo atsparum? infekcin?ms ligoms, inkst? darb?. Nustatyta, kad salierus tinka valgyti sergant irdies ir kraujagysli? ligomis, reumatu, akmenlige. Visk? ir ivardinti sunku…

Nelengva salierus auginti jau vien tod?l, kad ilgokas j? vegetacijos periodas. Antai daigus pasodinus, akniavaisiniai salierai uauga per 140 dien?, lapkotiniai 120 dien?. Salierai s?jami anksti, kovo pradioje ar viduryje. Salier? s?klos labai smulkios, viename grame j? 2400! Tod?l s?jama labai sekliai, tik 1-2 mm gyliu. S?klos ? em?s paviri? vos ?spaudiamos ar uberiamos plonu sm?lio sluoksneliu. Salier? s?klos dygsta ilgai, 15-20 dien?, tai patartina prie s?j? vien? par? pamirkyti.

Viena geriausi? salier? veisli? yra olandiki BRILIANT, pranc?ziki MONARCH, lenkiki EDWARD. ios veisl?s salierai uauga dideli, apie 1 kg svorio, minktimas baltas, aromatingas. Gerai laikosi per iem?. Verta inoti, kad salier? daigus lauke reikia sodinti ne giliau, nei jie augo daigyne. Pasodinus per giliai, uauga maesni akniavaisiai su gausiomis onin?mis aknimis.

Daigai tik durpemiuose

Iki daig? auginimo liko nedaug laiko, tod?l daugelio darinink? r?pestis, kaip ? darbel? lengviau nudirbti. Literat?roje daigams auginti paruota em? vadinama substratu, o j? b?na ?vairi?. Vieni juos gaminasi patys, imdami geresn? daro em? ar i anksto paruot? kompost?. Bet daro em? b?na per sunki, neporinga, nelaidi vandeniui, dar ukr?sta ligomis ar kenk?jais. Taip ir vargsta daigeliai, vargstame ir mes. Ne visos durp?s daigams auginti tinka, jos turi b?ti pakalkintos, praturtintos maisto mediagomis.

Maiausiai r?pes?i? b?na, kai daigams auginti naudojame durpi? ?moni? pagamintus substratus. Durp?s b?na persijotos, pakalkintos iki daigams reikalingo pH 5,5-6,5, prid?ta tr?? makro ir mikroelement?. Ta?iau reikia atsiminti, kad j? utenka tik s?klyt?s sudygimui ir pirmiesiems lapeliams. V?liau, daigelius ipikavus ? puodelius, kaskart laistant reikia ? vanden? ?d?ti tirpi? kompleksini? tr?? su mikroelementais. Labai gerai tinka Kemira FERTICARE arba NUTRIFOL 0,2 % tirpalas, tai apie 20 g tr?os 10 litr? vandens. Galima naudoti ir skystas kompleksines tr?as. Saul?tomis dienomis laistoma daniau, bet reikia steb?ti, ar ne?mirksta em? puodeliuose. Daigelio aknims ir oro reikia, o pasitaiko, kad j? perliedami mes tiesiog daigel? paskandiname. Tada jis pagelsta, nyksta, neauga, kartais ir ?na…

M?s? rajone, kaip pasteb?jome, daugiausia pardavin?jami Agrochemos, Durpetos, Sulinki? durpyn? substratai. Jie b?na universalios paskirties bei atskiri pomidorams ir paprikai, agurkams, g?l?ms. Maisto element? santykiai juose kiek skirtingi, pritaikyti kiekvienai augalo r?iai. Dar yra gaminami substratai, praturtinti organin?mis tr?omis. Jie labiau tinka agurkams, pomidorams, sodinant daigus, ?d?ti ? duobutes. M?s? nuomone, tamsesni, juodos spalvos emutinio tipo durpi? substratai yra geresni, patikimesni. Puresni, rudesn?s spalvos auktutinio tipo durpi? substratai daniau naudojami g?l?ms. Taupant lit?, pramoniniu b?du pagamintus substratus galima maiyti su kompostu, gera vel?nine eme, o ir sm?liu.

1 Komentaras

  1. spaudia

    2022-04-20 13:16

    mes kai nusipirkom l?taeig? sul?i? spaudimo main?, negalim atsidiaugt. atrodo tikrai tokie dalykai, kur ank?iau b?davo nelabai valgomi, ispausti sul?i? pavidale, pasaldinti nat?raliai yra nerealiausias pusrytis, gaiva ir vitamin? utaisas