Garsini? skaitym? popiet? Sujaini? bibliotekoje

Versija spausdinimui

Liepos 22 dien? Sujaini? bibliotekoje vyko garsiniai skaitymai, skirti skaitymo i?kiui Vasara su knyga. Renginyje dalyvavo Sujaini? kaimo vaikai ir jaunimas.
Bibliotekinink? Danelija primin?, kad magikasis skaitymo i?kis Vasara su knyga jau ?pus?jo, pakviet? vaikus aktyviai jame dalyvauti, kalb?jo apie skaitymo teikiam? naud?. Darbuotoja pasidiaug? skaitytojais, dalyvaujan?iais i?kyje ir jau ?vykdiusiais po kelias skaitymo uduotis.
Popiet?je vaikai kartu su bibliotekininke Danelija skait? knygas, tinkamas skaitymo i?kio tre?iai uduo?iai perskaityti biografin? knyg?. Skaitytos Vakaro istorijos Lietuvos mergait?ms (istorij? autor?s Viktorija Aprimait? ir Viktorija Urbonait?). Pasirinkta R?ta Meilutyt?, Dalia Grybauskait?, Stanislavas Stavickis-Stano. Taip pat skaityta knyga Vakaro istorijos Lietuvos maitininkams berniukams. 50 pasakojim? apie Lietuvos superherojus, kurie kei?ia pasaul?. Pasirinkti pasakojimai apie Valdo Adamkaus, Arvydo Sabonio, Jono Valan?i?no, Martyno Levickio ir kit? Lietuvos superheroj? gyvenimus.
ios istorijos ?kvepia myl?ti Lietuv?, didiuotis ja ir jos mon?mis, pasitik?ti savimi, dr?siai svajoti ir kryptingai dirbti: neatid?ti darbo rytdienai, nenuleisti rank? ir nesitik?ti, kad viskas puikiai pavyks per pirm?sias penkias minutes. Vis? j? gyvenimai liudija, kad graiausi, brangiausi dalykai nutinka, kai nesirenki lengviausio kelio, kai idr?sti sekti savo svajone ir tiki, kad net klaidos gali b?ti pamokomis. Apie tai po skaitym? ir vyko pokalbis su vaikais.
V?liau bibliotekinink? Danelija skait? patarli? ir posaki? pradi?, renginio dalyviams reik?jo pasakyti pabaig?, min? m?sles. Visi drauge smagiai aid? judrius aidimus. Vasaros gamtos apsuptyje nor?josi pab?ti kuo ilgiau. Vaikai g?r? sultis, vaiinosi saldumynais, linksmai neku?iavosi. Atsisveikinant bibliotekinink? vaikams palink?jo saugios likusios vasaros ir maloni? akimirk? su knyga.
Danelija Laurinavi?i?t?,
Sujaini? bibliotekos bibliotekinink?

Komentarų nėra