Gatv?j b?si atsargus sveikas gr?i ? namus

Versija spausdinimui

Ilg?jant tamsiems rudens vakarams, Raseini? lopelio-darelio Liepait? priemokyklini? grupi? mokytojai pakviet? rajono priemokyklinio ugdymo grupi? vaikus ? viktorin? Gatv?j b?si atsargus sveikas gr?i ? namus. ? viktorin? atvyko 5 komandos: altinio progimnazijos altiniuk? komanda, Viktoro Petkaus progimnazijos viesoforiuk? ir iniuk? komandos bei lopelio-darelio Liepait? Drugeli? ir Atvaituk? komandos.
Viktorin? prad?jo viesoforas, jis primin?, kok? svarb? vaidmen? jis atlieka gatv?je, o Gandriuk? grup?s vaiku?iai susirinkusiuosius pasveikino nuostabiu okiu. Vis? nuostabai pasirod? Lap? su paspirtuku. Ji prisipaino, kad neimano saugaus eismo taisykli? ne tik skriedama miko takeliais, bet ir gatv?je. viesoforas ?pareigojo Lap? atidiai klausytis, steb?ti komand? atliekamas uduotis ir mokytis. Atvyk?s Amsius pasiryo visus steb?ti ir pad?ti susigaudyti situacijose atliekant uduotis.
Uduotys komandoms buvo pateikiamos iradingai, skatinant vaikus m?styti, vertinti situacijas, suvokti, kuri situacija teisinga, o kuri ne, prisiminti kelio enklus ir juos teisingai nuspalvinti bei sud?lioti d?lion?, kuri pareikalavo i komandos greito vizualinio m?stymo ir komandinio darbo. Komandos kapitonai iband? savo geb?jimus praktin?se uduotyse teisingai usid?ti atvaitus ir greit? reakcij?, d?mesio sukaupim? aidiant interaktyv? grind? aidim? Automobiliukai.
Viktorinos vertinimo komisijoje atsakingas pareigas u?m? Raseini? rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyr?ja, bendruomen?s pareig?n? Giedr? Deveikien?. Ji viktorinos pabaigoje komand? dalyviams ?teik? atminimo dovan?les ir dar kart? primin?, kad svarbu inoti taisykles, bet dar svarbiau yra j? laikytis.
Raseini? rajono savivaldyb?s visuomen?s sveikatos biuro specialist? Laima Galinaitien? pasidiaug? vaik? geb?jimais ir iniomis b?ti saugiems gatv?je, primin?, kaip svarbu tur?ti atvaitus, ypa? tamsiu paros metu, ir juos matomoje vietoje pritvirtinti. Kiekvienas dalyvis apdovanotas atvaitais.
Kokia viktorina be laim?toj?? III viet? laim?jo viesoforiuk? komanda, II viet? iniuk? komanda. Labai geras inias ir praktinius ?g?dius pademonstravo Drugeli? komanda, jai skirta garbinga I vieta. Nugal?tojus pasveikino ir dovanas ?teik? Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnybos specialist? metodinink? Saul? Sitavi?ien? primindama, kad gatv?je visuomet reikia elgtis saugiai, o i ?gyta patirtis tikrai pad?s b?ti saugiems.
Roma Kasparavi?ien?,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komentarų nėra