Gėlelių dvaras Didžiuliuose

Siųsti Versija spausdinimui

Gėlelių dvare vyko tradicinė Didžiulių kaimo bendruomenės vasaros šventė „Kol dar žydi gėlės“. Šiam dvarui Gėlelės vardas suteiktas todėl, kad ji – nuolatinė vasaros švenčių palydovė, tapusi bendruomenės vizitine kortele.
„Iš tikrųjų, kas galėtų atsispirti gėlelės žavesiui? Gėlės puošia mūsų kiemus, o kiemus puošiame mes. Šiandien dvare yra pačių įvairiausių gėlių, gėlyčių, gėlelių. Tokių margų, įvairiaspalvių kaip mano draugė Rozmarina ir tokių lygių kaip aš, Rozalinda“, – kalbėjo renginio vedėjos „gėlelės“. Didžiulių kaimo seniūnaitė Albina Švedienė ir bendruomenės tarybos narys, rėmėjas Antanas Šilaitis pakėlė šventinę vėliavą.
Į šventę atvyko būrelis garbių svečių: Savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, Tarybos narys, Raseinių bendruomenių sąjungos pirmininkas, Gėluvos bendruomenės pirmininkas Jonas Vazgys, kitų kaimo bendruomenių pirmininkai: Milašaičių – Romanas Daujotas, Verėduvos – Nijolė Aleknavičienė, Kilupių – Vilma Vaitekūnienė, Grajauskų – Vidas Lukošius. Renginį įgarsino kaimynas Verėduvos bendruomenės narys Vytautas Jucys. Dėkojame šventės rėmėjams Danutei ir Gedvidui Digriams bei Gintautui Mikalauskui.
Renginį, kuriame šį kartą dalyvavo apie 200 žmonių, finansavo Žemės ūkio ministerija. Lėšos skirtos todėl, kad šventė yra tradicinė ir šiemet vyko jau aštuntą kartą. Pagal nustatytą tvarką vadinama tradicine, jei šventė vyksta daugiau nei 3 metus iš eilės. Iki 2015-ųjų Didžiulių kaimo bendruomenė vasaros šventes organizuodavo per Jonines, vėliau nuspręsta, kad švenčių dubliuoti nereikia. Tai dabar Joninės švenčiamos pas J. Vazgį Gėluvoje, ant Birutės kalno, o šiek tiek pailsėjus į bendruomenės šventę pakviečiama savo kaime. Vasaros šventės vadinasi vis kitaip ir skirtos įvairioms progoms, sukaktims paminėti, nes tikrai juk nėra gražesnio laiko už vasarą, kai žydi, kvepia gėlės.
Bendruomenės aktyvui, kad galėtų visi sueiti, linksmai pabūti, pažinti savo kaimo gyventojus, sužinoti, ką jie veikia laisvalaikiu, kokių amatų moka, ką siuva, mezga ir ką verda, kad galėtume pakviesti muzikos žvaigždes į savo Gėlelių dvarą, reikėjo atlikti nemažai namų darbų. Teko prisiminti kapelinę muziką, turėti kaime dainuojantį duetą, burti bendruomenės narius bendrystei renkant arbatžoles, rišant vantas, vienijant jaunimą ir mažuosius piešinių konkursui. Taip pat buvo suorganizuoti ne tik gražiausių sodybų rinkimai, bet ir parodyta, kad kaime yra būrys amatininkų, kurių dėka šventės metu Gėlelių dvaro klėtyje buvo sukurta nuostabi paroda. Bendradarbiauta ir su kitų kaimų bendruomenėmis. Didžiuliškių triūsą ir bendrystės darbus ne kartą lydėjo Renatos ir Tomo atliekamos dainos. Padėkota amatininkų, verslininkų, ūkininkų mugėje savo meno dirbinius pristačiusiems Romenai ir Egidijui Kibildams, Bronei Bakevičienei, Elytei Vaitkienei, Staselei Kalinauskienei, Gabrielei Stošiūtei ir Danutei Stošiuvienei.
Surengtas konkursas-apžiūra „Mano gražiausias gėlynas“. Nuoširdžiai ačiū ištarta sodiečiams, kuriantiems grožį savo kieme ir puošiantiems Didžiulius. Iš širdies dovanojami suvenyrai įteikti Elytei ir Vytautui Vaitkams, Kristinai ir Povilui Stošiams, Aldonai Šarkuvienei, Bronei ir Povilui Bakevičiams, Reginai Šarkuvienei, Loretai ir Adolfui Andrikiams, Danutei ir Juliui Stošiams, Juozui Bisikirskui.
Suorganizuotas kaimo bendruomenės narių arbatžolių rinkimo konkursas „Kad būčiau stiprus“, apdovanojimai skriejo Jurgitai Jankauskienei, Albinai Digrienei ir Irmai Augutienei. Šventės metu surengta parodėlė „Mano vanta“. Už jų surišimą padėkota ir dovanėlės prisiminimui įteiktos Vaidai Stošienei, Gražvydui Kaupaičiui ir Vaidui Jankauskui.
Taip pat skirta laiko pristatyti Gėlelių dvaro gaspadines, kurios rūpinosi, kad visų palivarkų dvariškiai būtų sotūs, linksmi ir aktyviai dalyvautų vasaros šventės varžytuvėse. Šauniosios šeimininkės Albina Švedienė, Lina Matukaitienė, Lijana Žungailė, Jūratė Šilaitienė, Emilija Matukaitytė, Albina Digrienė paruošė košės, o kad ji būtų nesprangi, – dar ir įvairiausių žolelių užpiltinių.
Puikiai leidome laiką žaisdami žaidimus ir atsakinėdami į viktorinos klausimus. Teko atpažinti gėlelių kvapnų aromatą, rinkti ir „Muzikinę puokštę“ – dainų, kuriose minimi gėlių vardai, vyko netgi ir gražiausios gėlėtos suknelės rinkimai. Surengti koncertinę programą padėjo Renata Aleksiejienė. Jai padėkota už priminimą, kad didžiuliškiai dar gali dainuoti. Atlikę visas užduotis, išklausę kaimo dainorėlių, kapelos dainų, pasistiprinę koše šventės dalyviai sulaukė ir atlikėjų – Sandros ir Viktoro koncerto.
Džiaugiuosi bendruomenės tarybos nariais, kurie yra darbštūs ir atsakingi, visais gyventojais, kurie yra labai dėmesingi, ir noriu pasakyti, kad draugiška ir darni bendruomenė – tai lyg medis, kuriam užauginti reikia daug daug metų. Prieš daugelį metų mažą sėklytę pasėjome ir mes, Didžiulių kaimo gyventojai. Ir iš tos mažos mažos sėklytės išaugo didžiulis bendruomeniškumo medis, kuris mūsų kaimo tarybos, bendruomenės narių, kaimo gyventojų prižiūrimas, puoselėjamas gražiai auga ir stiprėja mūsų mylimame krašte. Šių metų gruodžio 5 d. Didžiulių kaimo bendruomenė minės veiklos 20-metį. Tai parodo, kad mes mylime Lietuvą, mylime savo kraštą, puošiame ir puošime jį gerais darbais. Ačiū visiems už tai.
Diana Kaupaitienė,
Didžiulių kaimo bendruomenės pirmininkė

Komentarų nėra