Geros akimirkos literatų popietėje

Siųsti Versija spausdinimui

Spalio 21 d. Viduklės bibliotekoje vyko tradicinė literatų popietė ,,Gelstančių lapų sūkury“. Į susitikimą su skaitytojais biblio­tekininkė Aušra Užmedzkienė pakvietė būrelį Raseinių rajono kuriančių žmonių: Aldoną Oną Radčenko, Eleonorą Augulevičienę, Janiną Tautkienę, Ksaverą Mėlinienę, Zigmą Akramavičių ir Praną Laurinavičių.
Renginys pradėtas ir baigtas ilgametės literatų klubo ,,Dubysa“ pirmininkės Danguolės Peckuvienės prisiminimu. J. Tautkienei prabilus apie Danguolės šviesią asmenybę, nuveiktus darbus bendraujant su rajono poetais, perskaičius jos eilėraštį apie Tėvynę, visi popietės dalyviai ilgais plojimais, kaip dėkingumo ženklu išėjusiai kūrėjai, pagerbė jos atminimą.
Klausytojai turėjo progą, skaitomų poetinių tekstų vedami, pasigrožėti amžinai gyvu ir kintančiu gamtos pasauliu, pamąstyti apie asmens vidinio gyvenimo peripetijas, išgyventi su brangiausiais žmonėmis šilumą, Tėvynės svarbą kiekvieno mūsų gyvenime. Esminės būties vertybės vienija, bet apie jas prabilti savu žodžiu siekia kiekvienas rašantysis. Ta poetinio kalbėjimo įvairovė ir atsiskleidė renginyje. Džiugu, kad jame galimybę pirmą kartą viešai skaityti savo eilėraščius turėjo bibliotekininkės pakviesta E. Augulevičienė. Jos kūriniai patraukė detalės, įaustos įtikinančiame emociniame lauke, raiškumu.
Renginyje skambantį poetinį žodį lydėjo RRKC Viduklėje vadovių Gerdos Lapinskaitės ir Ligitos Matelienės paruoštos moterų ansamblio ir dueto atliekamos dainos.
A. O. Radčenko dainininkes apdovanojo savo kūrybos knygelėmis. Kaip malonią dovaną
P. Laurinavičius priėmė jam Z. Akramavičiaus dedikuotą eilėraštį. Kūrėjai pradžiuginti RRKC Viduklėje kultūrinių renginių organizatorės Aivos Gailienės įteiktais suvenyrais. O kuo apdovanoti popietėje dalyvavę klausytojai? ,,Aukštosiomis akimirkomis“, kai galvojama apie tai, kas tauru, teisinga, kas veda į šviesą. Visi – ir duodantys, ir priimantys – dalyvavome nuoširdžioje dvasinėje šventėje. Gera buvo tomis akimirkomis, gera jas, jau ir praeitimi tapusias, prisiminti.

Živilė Lembutienė

Komentarų nėra