Gerumas slypi žmonėse

Siųsti Versija spausdinimui

Kiek daug gėrio telpa žmogaus širdyje. Atrodo, kai pasaulis slysta iš po kojų, ištiesta pagalbos ranka stengiasi tave ištempti į viršų. Rodos, tokia nedidelė širdis, bet ji tokia galinga… Ir jokie pasaulio turtai neatstos kuklaus žmogaus triūso, pasiaukojimo dėl visų gerovės.
Šiandien Sujainių kaimų bendruomenės patalpos išgražėjusios Jono dėka, dirbant kartu su Arvydu, Dainiumi ir Vytautu. Jonas Volfa nebijodamas atsakomybės, įdėdamas daug darbo plušėjo nuo ankstaus ryto iki vėlyvo vakaro, kad visi sujainiškiai galėtume džiaugtis gražiais bendruomenės namais. Tuo pat metu jis atrado laiko dainai, saviveiklai, kuriamam grožiui.
Kovo 11-ąją šiuos žodžius skyrėme ir Lietuvos valstybinę vėliavą įteikėme puikiam žmogui, pagarbos ir dėkingumo vertam Sujainių kaimų bendruomenės nariui, Sujainių mišraus vokalinio ansamblio „Šypsena“ dalyviui J. Volfai.
Susimąstai apie žmonių gerumą, patirtus išgyvenimus ar laimingas akimirkas… Ir staiga mintimis grįžti atgal, į netolimą praeitį, į 2021 metų gruodį.
Gražią popietę kartu su Sujainių kaimų bendruomenės tarybos nariu Pranu Laurinavičiumi aplankėme garbaus amžiaus jubiliejus švenčiančius Sujainių gyventojus. O jų išties buvo nemažai – net 10. Dvi Elenas, Zigmą ir Ernestą pasveikinome 80-mečio, Zofiją, Janiną, Oną, Vitaliją ir Antaniną – 85-mečio, o Petrą – 90-mečio proga.
Iš tiesų, kaip gera nuvykti pas šiuos žmones. Tos laimingos šypsenos, džiaugsmo ašaros ir net nuostaba, kad nepamiršome, kad aplankėme, ta spinduliuojanti vidinė šiluma neleidžia pamiršti, kiek gerumo slypi žmonėse.
Rita Guntarskienė,
Sujainių kaimų bendruomenės pirmininkė

Komentarų nėra