Gerumu dalintis gera

Versija spausdinimui

Met? pabaiga tai toks laikas, kai skai?iuojami nuveikti darbai, mintyse d?liojasi pad?kos odiai Raseini? lopelio-darelio Liepait? bendruomenei u jautrum?, neabejingum? ir pagalb? vargstantiems, ligotiems.
Pyrag? diena lopelyje-darelyje tradicin? gerumo akcija, tai puiki proga atlikti labai prasming? darb? pasidalinti gerumu ir iluma su tais, kam labiausiai to reikia. Iniciatyv? organizuoti Pyrag? dien? palaik? visas kolektyvas.
Pyragus, sausainius, pyrag?lius, keksiukus kep? visi: vaiku?i? t?veliai, darbuotojai. iais metais pasitarus su socialiniais darbuotojais nutarta pad?ti eimai, kurioje gyvena t?tis ir trys vaikai. Prie m?nes? klastinga liga i eimos at?m? vaik? mam?. eimai pravartu viskas. Pasitar? su socialiniu darbuotoju ir t??iu nutar?me nupirkti labai reikaling? prietais? buityje aldytuv?. Be to, nuve?me patalyn?s (antklodi?, pagalvi?, uvalkal?, rankluos?i?).
Nuoirdiai d?kojame visiems, kurie kep?, aukojo iam kilniam tikslui. Tai puiki akcija, ji parodo, kokios didel?s yra moni? irdys. Manau, kad tokios akcijos vienija mones, primena, kad net ir po truput?l? prisid?dami galime padaryti didel? ir gra? darb?. A?i? u j?s? gerum?! Lai gerumas ir bendruomenikumas mus visus vienija.
Aura Jankauskien?,
lopelio-darelio Liepait? direktor?

Komentarų nėra