Gervinės kaimo jubiliejaus šventė sušvytėjo visomis spalvomis

Siųsti Versija spausdinimui

Paskutinį liepos sekmadienį Gervinės kaimo bendruomenė kvietė ne tik bendruomenės narius, bet ir visus čia gyvenančius ar seniau gyvenusius, dirbusius, augusius į bendruomenės jubiliejaus šventę „Mes jau 15 metų kartu“.
Ankstyvas gimtadienio rytas prasidėjo nuo laukų žolelių arbatos degustacijos bendruomenės įkurtoje viešojoje erdvėje – lietuvių liaudies dainose apdainuotų medžių gojelyje, o po poros valandų prasidėjo tikra gimtadienio šventė.
Rinkosi ir maži, ir dideli, ir seniai matyti. Su jais buvo gera susitikti ir pakalbėti. Šventėje dalyvavo kaip niekada daug svečių – valdžios atstovų, kaimyninių bendruomenių pirmininkų.
Gimtadienį pradėjome iškilmingai – padedant solistei Emilijai Bagdonaitei sugiedoję kaimo himną bendruomenės namų kiemelyje, kuriame buvo atidengtas stendas su kaimo simboliu – gervėmis bei išrašytais himno žodžiais. Drauge leidomės į kelionę laiku ir labai linksmai bei išradingai paminėjome Gervinės kaimo 15 metų jubiliejaus šventę.
Sakoma, kad gyventi – tai tarsi skaityti: praeina diena – užverti puslapį, prabėga metai – perskaitai skyrių. Kurti bendruomenės gyvenimą, kaip ir savo gyvenimą, yra didžiulis darbas, tai pamatai, sienos, langai, durys, o kas jau pastatytame name?
Renginio vedėjos Biliūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Vilma Račkauskienė ir Gervinės kaimo bendruomenės pirmininkė Jūratė Garliauskienė pakvietė šventės svečius „pavartyti“ bendruomenės gyvenimo knygą, kurioje šiandien daugybė puslapių… O pirmajame įrašyta –
2005 m. sausio 26 d. Ir tai jau istorinė data – nuo tada viskas ir prasidėjo. Buvusi bendruomenės pirmininkė, bendruomenės įkūrėja Aušra Margevičienė kalbėjo apie praeities puslapius, apie bendruomenės įkūrimo pradžią ir padėtus pamatus bei tęsiamą veiklą bendruomenės taryboje.
Verčiant dabarties puslapį J.Garliauskienė pasidžiaugė tuo, kas nuveikta per trylika jos vadovavimo metų bendruomenėje. Nuveikta išties labai daug: sutvarkytos viešosios erdvės, įkurti keli parkai, atnaujinti bendruomenės namai, įgyvendinti projektai, kurie padėjo suorganizuoti labai daug renginių, vykta į įvairias keliones. O kiek turime įvairaus inventoriaus!
Per kiekvieną kaimo ar bendruomenės jubiliejų jau tapo tradicija tai kaip nors įprasminti. Šiais metais šventės išvakarėse prie įvažiavimo į Gervinės kaimą buvo pastatytas stiebas ir iškilmingai iškelta bendruomenės vėliava – ji plevėsuos kasdien ir pasitiks visus atvykstančius.
Jūratė padėkojo nariams ir visiems padedantiems kurti gražų bendruomenišką gyvenimą gimtajame kaime.
Į dabarties puslapių skaitymą įsijungė Paliepių seniūnijos seniūnė Rasa Spurgienė, ji tęsia tradiciją apdovanoti trispalvėmis Paliepių seniūnijos žmones. Šiais metais minint ypatingą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį valstybinės vėliavos buvo įteiktos energingai ilgaamžei kaimo gyventojai Staselei Paukštienei ir nepailstančiai bendruomenės pirmininkei J.Garliauskienei.
Gervinės kaimo bendruomenėje gyvenimas kasdien vis bėga, kasdien keičiasi, jis toks, nes pasipuošia gimstančiais mažyliais, jaunais tėveliais, sugrįžtančiais vaikais tai visų ateitis.
Pavartyti ir pasidalyti mintimis apie dar tik rašomus ir ketinamus prirašyti ateities puslapius norėjo Raseinių rajono kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė Žaneta Vaištarienė. Ji pasidžiaugė, kad kaimas išties gyvas, kad čia yra jaunų šeimų su mažais vaikais, visi jie aktyvūs, kuriantys. Šie metai ypatingi, nes pradėjo veikti Vaikų dienos centras, jį noriai lanko mažieji ir čia, mažame kaimelyje, jų išties labai daug.
Įprasminant jaunų šeimų gyvenimo metus Gervinėje, vaikučių vaikystę šiame kaime, tėveliai kartu su vaikais atidengė dar vieną simbolinę medinę skulptūrą. Joje pavaizduota gervė. Gervė – tai meilės, namų ir gimtinės simbolis, kviečiantis vis sugrįžti ten, kur gera…
Per visą renginį, skaitant ir vartant bendruomenės knygos puslapius, teatralizuotą programą ir šventinę nuotaiką dovanojo atlikėja Laura Remeikienė su kolektyvu. Jis buvo ypač arti kiekvieno ir su kiekvienu visose dainose, visuose akorduose. Tai tik dar labiau sustiprino ryšį tarp šventės dalyvių ir skatino bendrystę.
Po gausių svečių sveikinimų, dovanų, gražių žodžių gimtadienio proga šventė tęsėsi… Vaikučiai ir jaunimas šėlo „Burbulų dėdės“ interaktyvių eksperimentų ir burbulų šou programoje, kiti dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ užsiėmimuose ir loterijoje, taip pat varžėsi bendruomenės parengtuose lauko žaidimuose. Vyko piknikas gamtoje su nuostabiais patiekalais, arbata, kava ir vakaro pašnekesiai su draugais, bičiuliais ir tais, kuriuos seniai buvome sutikę…
Bendruomenė – tai visų narių, visų kaimo gyventojų turtas, kurį reikia kurti, puoselėti kasdien ir kiekvienam kaip savo tikruosius namus, tuomet čia bus gera ir jauku.
Renginys finansuotas pagal NMA prie ŽŪM laimėtą projektą RASE-LEADER-6B-V-1-2019, VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1. Suma – 2 000 Eur, Raseinių rajono savivaldybės administracija kofinansavo 105,25 Eur.

Žaneta Vaištarienė

Komentarų nėra