Gripo ingsniai spartesni

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com

Tre?ia savait? i eil?s Raseini? rajone fiksuojamas did?jantis susirgim? gripu ir kv?pavimo tak? infekcijomis skai?ius. Be skubaus reikalo dabar net nepatartina eiti ? gydymo ?staigas, nes jose daug ?iaudin?i? ir kosin?i?.

Tendencijos neigiamos

Susirgim? skai?i? m?s? rajone fiksuojantys ir apibendrinantys Kauno visuomen?s sveikatos centro Raseini? skyriaus specialistai savaitrat? Alio, Raseiniai informavo apie gripo viruso plitimo tendencijas rajone.

Pirm?j? i? met? savait? susirgim? gripu i viso nebuvo uregistruota. Ta?iau pas gydytojus kreip?si 74 asmenys, kuriems nustatyta ?mi virutini? kv?pavimo tak? infekcija, sak? Kauno visuomen?s sveikatos centro Raseini? skyriaus vyriausioji specialist? Aldona Kurelaitien?.

Antr?j? savait? jau buvo uregistruoti trys gripo atvejai ir 187 virutini? kv?pavimo tak? infekcijos. Tre?i?j? savait? skai?iai dar labiau padid?jo: nustatyta 15 susirgim? gripu ir 266 ligoniai su virutini? kv?pavimo tak? infekcijomis.

A. Kurelaitien? paaikino, kuo skiriasi gripas ir ?mus virutini? kv?pavimo tak? udegimas.

Gresia komplikacijos

Kv?pavimo tak? infekcija pasiymi kosuliu, nedidele temperat?ra, ligonis gali nesijausti ypatingai blogai. Tuo tarpu grip? lydi aukta temperat?ra ir, kas svarbiausia, gresia ?vairios sveikatos komplikacijos. Atskirais atvejais jos gali b?ti pavojingos gyvybei. Tod?l ? gripo poymius jokiu b?du negalima i?r?ti atmestinai, pabr?? specialist?.

Neseniai buvo praneta, kad Kauno klinikose nuo gripo sukelt? komplikacij? mir? 12 met? mergait?. Ligon? ? klinikas buvo atveta sutrikusios s?mon?s, jos temperat?ra siek? 40 laipsni?. Nepaisant taikyto intensyvaus gydymo, jos gyvyb? po pusantros paros ugeso.

Gripo epidemija jau yra paskelbta Kauno, Prien? ir Rokikio savivaldyb?se. Prienuose ufiksuota 159,9 susirgimo 10 t?kst. gyventoj?, Rokikyje 126,2, Kaune 122,5 atvejo i 10 t?kst. gyventoj?.

Jei sergamumo lygis Raseini? rajone ir toliau did?s panaiai tiek, kiek ir per pastar?sias tris savaites, gali b?ti, kad epidemijos paskelbimas ne u kaln?.

Medik? patarimai

Kol kas Raseini? rajone deim?iai t?kstan?i? gyventoj? tenka 76,9 susirgimo atvejai.

Pasak A. Kurelaitien?s, jau sunaudota Raseini? rajonui skirta visa nemokama vakcina nuo gripo. Ja buvo skiepijami vadinamajai rizikos grupei priklausantys mon?s medicinos ir slaugos ?staig? darbuotojai, n??ios moterys, l?tin?mis irdies ir kraujagysli? ligomis besiskundiantys ligoniai.

Medikai pabr?ia, kad iemos metu reikia stiprinti organizmo atsparum? skiepytis arba nuolat vartoti ?vairias imunitet? stiprinan?ias priemones: ?esnak?, eiuol?, imbiero preparatus, vitamin? C, med?. Be to, reik?t? valgyti daugiau vaisi?, darovi?, kit? vitamin? turin?i? produkt?, gerti iltas oleli? arbatas.

Ivengti peralimo lig? padeda organizmo gr?dinimas. Naudinga kasdien pasivaik?ioti gryname ore. Patariama daugiau jud?ti ar reguliariai usiimti aktyvia fizine veikla. Ta?iau organizmas turi b?ti gr?dinamas nuolatos ir ?vairiais b?dais. Jeigu gr?dinimu susir?pinsite tik atalus
orams, atsparumo nebesusistiprinsite, nebent ilaikysite jau suformuot?.

Komentarų nėra