Gyvenimo prasmė – būti reikalingam

Siųsti Versija spausdinimui

„Ką tai reiškia „gyvenimo prasmė“? Jos nėra atskirai nuo manęs ir nuo visuomenės, kurioje gyvenu. Vadinasi, tiktai išreikšdamas save vienu ar kitu darbu, priimtinu, naudingu, reikalingu visuomenei, aš deklaruoju savo individualų gyvenimo prasmės suvokimą“, – sakė poetas Justinas Marcinkevičius. Tie patys žodžiai, ko gero, nusako ir Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyriausiojo bibliotekininko Jono Brigio gyvenimo prasmės suvokimą.
Gimęs 1963 m. balandžio 26 d.
Surmantų kaime (Raseinių r.) 1970–1973 m. mokėsi Mankūnų ir Mituvos (Raseinių r.) pradinėse mokyklose, 1973–1981 m. tęsė mokslą Juodaičių (Jurbarko r.) vidurinėje mokykloje. 1985 m. baigė Vilniaus kultūros mokyklą ir pradėjo dirbti Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniuoju bibliotekininku.
Šiemet balandžio 26-ąją sveikindami J. Brigį garbingo jubiliejinio 60-ojo gimtadienio proga kartu džiaugiamės jo pasiektais rezultatais ir profesiniame, ir visuomeniniame gyvenime. Pradėjęs domėtis ir rašyti krašto istorijos temomis informacijos ieškojo, ją rinko įvairiuose archyvuose, knygose, kitose publikacijose ir savo žiniomis dalijosi su skaitytojais, darbuotojais, gyventojais.
Intensyvus kraštotyros medžiagos rinkimas ir sisteminimas, periodiškas lankymasis didžiuosiuose Lietuvos Respublikos archyvuose, laisvalaikio aukojimas šiam darbui atnešė gausių vaisių – nuo 2003 m. prasidėjo išties intensyvi leidybinė veikla.
J. Brigio paruošti kraštotyros darbai, paremti archyvine medžiaga, autentiškais faktais, dažnai publikuojami rajono laikraščiuose, žurnale „Tarp knygų“ ir kt. Nuo 2018 m. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblio­teka pradėjo leisti žurnalą „Rasupis“, J. Brigys yra šio žurnalo redkolegijos narys, žurnale publikuojami ir jo straipsniai Raseinių krašto istorijos temomis.
„…išreikšdamas save vienu ar kitu darbu, priimtinu, naudingu, reikalingu visuomenei“ J. Brigys pelnė kolegų, visuomenės, biblio­tekos ir rajono vadovų pasitikėjimą ir pagarbą. Ne kartą buvo įvertintas, jam suteikta apdovanojimų.
Už aktyvią veiklą renkant kraštotyrinę medžiagą apie prieškario laikų Raseinių kraštą, jo žymius žmones, komplektuojant Knygos muziejaus fondus, rašant straipsnius ir atskirus darbus 1998 m. J. Brigiui suteiktas Raseinių viešosios bibliotekos „Metų bibliotekininko“ vardas.
2000 m. gavo Garbės kraštotyrininko vardą. Nuo 2000 m. jis tapo Simono Stanevičiaus bendrijos nariu.
2003 m. už aktyvią knygotyrinę ir kraštotyrinę veiklą J. Brigiui suteiktas Geriausio 2002 m. Lietuvos bibliotekininko vardas.
2009 ir 2011 m., 2021 m. apdovanotas LR kultūros ministerijos padėkos raštais.
Išrinktas „Raseinių krašto žmogumi 2012“.
Rajono geriausio 2016 m. „Metų bibliotekininko“ vardas suteiktas J. Brigiui už Raseinių rajono kultūrinio ir istorinio paveldo sisteminimą ir sklaidą, aktyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes.
2018 m. jam buvo įteikta „Žemaičio“ statulėlė už lietuvių tautos kultūros, kultūros paveldo, pilietiškumo ir tautiškumo puoselėjimą.
Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. TS-263 J. Brigiui suteiktas Raseinių garbės piliečio vardas.
„Puikus žmogus, nuoširdus pašnekovas, gyvoji enciklopedija…“ – taip apie mūsų kolegą J. Brigį atsiliepia visi, kam teko skaityti jo knygas, klausytis pranešimų, prašyti pagalbos, patarimų arba betarpiškai bendrauti. Esame įsitikinę, kad J. Brigys savo asmenybe, profesine, kultūrine, visuomenine ir kasdiene veikla ženkliai prisideda prie visuomenės švietimo, tautiškumo ir dvasinių vertybių ugdymo, Raseinių krašto istorinės tapatybės atskleidimo. Tikime, kad kolega Jonas išliks nuoširdus, smalsus, besidalijantis žiniomis.
Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos kolektyvas sveikina kolegą garbingo jubiliejaus proga, linki jam visokeriopos sėkmės ieškant, atrandant ir įgyvendinat siekius ir svajones.
Raseinių Marcelijaus Martinaičio
viešosios bibliotekos kolektyvas

Komentarų nėra