Gyvulių svorio nuoskaitos reglamentuotos, bet supirkėjui – neprivalomos

Siųsti Versija spausdinimui

Gytis SADŪNA

Gyvulių supirkėjai turi puikią landą pasipelnyti

Šiluvos seniūnijos ūkininkas Algis Daukantas UAB ,,Agrovet“ pardavė 6 galvijus. Supirkėjaskiekvieno jaučio skrandžio ir žarnyno turiniui nuo gyvojo svorio pritaikė 6 proc. nuoskaitą.
,,Dėl to netekau 1200 Lt. Man tai yra labai dideli pinigai. Todėl norėjau išsiaiškinti, kokio dydžio svorio nuoskaitas skerdyklos iš viso gali taikyti ir ar tokios nuoskaitos yra valstybės reglamentuotos. Deja, į šiuos klausimus negalėjoatsakyti nei rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus, nei rajono Maisto ir veterinarinės tarnybos specialistai“,- bėdojo šiluviškis ūkininkas A. Daukantas.

Jis teigė, jog anksčiau pats daug metų dirbo gyvulių supirkėju. ,,Tuomet galvijų skrandžio turiniui atmesdavome 3 proc., o kiaulėms – 4 proc.,- kalbėjo A. Daukantas.-  Šiuo metu vieni supirkėjai telyčioms nuskaičiuoja 4 proc., karvėms – 6 proc., o kiti – ir dar daugiau. O jei gyvulys laikomas tvarte – tai paprastai nuskaito 8 proc. gyvojo svorio“. Galvijų augintojas įtaria, kad gyvulių supirkėjai tokiu būdu turi puikią landą nepelnytai pasipelnyti.
Šiluvos sen. ūkininkas A. Daukantas sakė, kad jam šiandien neaiški ir galvijų pardavimo tvarka pagal skerdenas. ,,Jei iki šiol iškildavo nesutarimų su mėsos perdirbimo įmonėje esančiu skerdenųvertintoju, tai ūkininkas dėl to galėdavo pasiskųsti Valstybinei veislininkystės įmonei. Jos specialistai ūkininko skundą per tris dienas išnagrinėdavo. Tačiau nuo šių metų pradžios ši įmonė panaikinta. Dabar net ir nežinau, į kokią įstaigą reikėtų kreiptis?“- sielojosi ūkininkas A. Daukantas. Jis tikino,jog tokioje nežinioje šiandien yra daugelis rajono žemdirbių.

Taisyklių taikymas nėra privalomas

Į Šiluvos ūkininko A. Daukanto pateiktus klausimus redakcijos paprašytas mielai atsakė Valstybinės  maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarinės sanitarijos ir maisto skyriaus vedėjo pavaduotojas Gintautas Čereška. Jis informavo, kad dar 1995 m. buvo patvirtintos Gyvulių, paukščių ir triušių pardavimo ir pirkimo skerdimui laikinosios taisyklės, kuriomis vadovaujantis skerdyklos gali daryti svorio nuoskaitas dėl gyvulių skrandžio ir žarnyno turinio, aplipimo mėšlu ar purvu ir kitų defektų:  – iki 3 proc. svorio nuoskaitą – už skrandžio ir žarnų turinį (esant labai prišertam galvijui gali būti ir didesnė),  – iki 2 proc. nuoskaitą, jei galvijas mėšlinas; – iki 1,5 proc. svorio nuoskaitą, jei galvijas su odos defektais,- 10 proc. svorio nuoskaitą, kai parduodama veršinga patelė. Visi procentai gali būti sumuojami ir pagal gautą jų sumą daroma bendra galvijo gyvojo svorio nuoskaita. Nors šių taisyklių taikymas nėra privalomas ir jos yra daugiau rekomendacinio pobūdžio, tačiau daugelis skerdyklų, pirkdamos galvijus, vis tik naudojasi jose nustatytomis gyvulių gyvojo svorio nuoskaitomis.
Be to, Žemės ūkio ministras 2003 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-70 ,,Dėl žemės ūkio produkcijos pirkimo – pardavimo sutarčių“  (Žin., 2003, Nr. 23-979) patvirtino Pavyzdinę gyvulių pirkimo – pardavimo sutartį. Tačiau ši sutartis nėra privaloma: tai rekomendacinio pobūdžio dokumentas. Pasak G. Čereškos, VMVT rekomenduoja parduodant galvijus bet kokias detales (dėl kainos, svorio nuoskaitų ir kt.) iš  anksto aptarti su supirkėju  ir tai užfiksuoti raštu gyvulio pirkimo – pardavimo sutartyje, o dar geriau – rinktis objektyvesnį apmokėjimą už parduotą galviją – pagal jo skerdenos svorį ir kokybę, t.y. klasifikavimo rezultatus. Atsiskaitymas pagal gyvulio skerdenos svorį ir kokybę, o ne pagal gyvąjį svorį leidžia išvengti nesusipratimų dėl gyvojo svorio nuoskaitų, nes kaina šiuo atveju priklauso tik nuo paskersto gyvulio skerdenos svorio ir tam tikrų kokybės rodiklių: skerdienos raumeningumo bei riebumo klasių. Taip pat šis būdas užkerta kelią skerdykloms nuskaityti didesnį nei gyvulių augintojui norėtųsi gyvojo svorio procentą, apskaičiuojant įskaitinį gyvąjį svorį, o gyvulių augintojams nebereikia stengtis prišerti, prigirdyti galviją, norint pasiekti kuo didesnį jo gyvąjį svorį. Be to, pagal Žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 27 d. įsakymą Nr. 3D-792  ,,Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos administravimo ir kontrolės“ VMVT kontroliuoja skerdenų paruošimą klasifikuoti skerdyklose – ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, o vertintojų, klasifikuojančių ir ženklinančių gyvulių skerdenas, darbą – ne rečiau kaip du kartus per tris mėnesius, kas užtikrina teisingą skerdenų klasifikavimą ir tuo pačiu atsiskaitymą su gyvulio augintojais.Pagal Žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymą Nr. 3D-66 ,,Dėl Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2009, Nr. 110-4665) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, gavusi fizinių ar juridinių asmenų skundus dėl skerdenų vertinimo, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas privalo patikrinti vertintojo darbą.

1 Komentaras

  1. ŽŪM įsakymas

    2011-02-10 13:24

    http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/4723/