Horoskopai

UVYS (02.20 03.20) (0)

uvys. Kai kurios naujos patirtys i? savait? bus ne itin malonios, galite b?ti nemaloniai sukr?sti, nustebinti. Net jei nepavykt? ivengti kivir??, barni?, nepasiduokite provokacijoms ir bandymams juos prat?sti. Der?t?

Skaityti daugiau

VANDENIS (01.21 02.19) (0)

Bendravimas su jaunesn?s kartos mon?mis i? savait? gali b?ti ypa? malonus, ?kv?ps sveiko optimizmo bei ?kraus pozityvia energija, kai kurie sutikti jauni mon?s gali ypa? suav?ti ir protu, ir

Skaityti daugiau

OIARAGIS (12.23 01.20) (0)

Savait?s pradioje galite b?ti ram?s ir atsikratyti nerimo d?l galim? nenumatyt? kli??i? kelion?je, vaik? sveikatos, galim? finansini? problem?. Antroje savait?s pus?je ramyb? gali sudrumsti artim?j?, ypa? vaik? isiblakymas, neapdairumas, gali

Skaityti daugiau

AULYS (11.23 12.22) (0)

Paslap?i?, mistikos, sunkiai paaikinam? ?vyki? ar sutapim? savait?. Pa?i? kuriamos ir aikinamos paslaptys intriguos ir kitus. Kur kas labiau produktyviai gal?tum?te pasireikti dirbdami fizinius darbus, darbuodamiesi sode, dare ar namuose,

Skaityti daugiau

SKORPIONAS (10.24 11.22) (0)

Galite atsidurti kiek ne?prastoje unikalioje aplinkoje, tarsi kitame pasaulyje, gali tekti susipainti su iskirtiniais, labai ?domiais mon?mis. Gali tekti panirti ? romantikus santykius. Der?t? vengti pavydo, ?kyraus persekiojimo. Palankus

Skaityti daugiau

SVARSTYKL?S (09.24 10.23) (0)

?vairios aplinkyb?s ar mon?s gali kurstyti nor? varytis, konkuruoti, pirmauti. Bendraujant su vadovais darbe svarbu ne pataikauti, o siekti pelnyti pasitik?jim? savo kompetencija ir si?lomais dr?siais sprendimais. Dr?siai reikkite savo

Skaityti daugiau

MERGEL? (08.24 09.23) (0)

Pats laikas prad?ti ruotis art?jan?io sezono darbams, svarbiems ?vykiams. iam pasiruoimui gali prireikti nema? ilaid?. Gali tekti prayti pagalbos, skolintis, ta?iau labai atidiai pasirinkite mones, ? kuriuos galite kreiptis.

Skaityti daugiau

LI?TAS (07.23 08.23) (0)

Tai gali b?ti ?tampos, streso metas, kuomet gali tekti plaukti prie srov?, grumtis su ?vairiais prietaravimais, ? kai kuriuos gin?us galite b?ti ?velti visai nenoromis. Gali b?ti sunku ilaikyti emocin?

Skaityti daugiau

V?YS (06.22 07.22) (0)

Kai kuriuos ?vykius b?site link? pernelyg sureikminti, vertinsite per daug rimtai, o tai gali ?velti ? beprasm? ir varginant? santyki? aikinim?si, bereikalingas prieas?i? ir pasekmi? analizes. Gali tekti aikintis

Skaityti daugiau

DVYNIAI (05.22 06.21) (0)

Intensyvaus veiksmo, jud?jimo metas, kuomet tiesiog netur?site laiko rimtesniems apm?stymams, ?vykiai gali b?ti sunkiai nusp?jami. Antroji savait?s pus? iek tiek ramesn?, galite sulaukti maloni? pasi?lym? ?domiai praleisti laisvalaik?, poilsis

Skaityti daugiau