Horoskopai

JAUTIS (04.21 05.21) (1)

Nuotyki?, ir ibandym? metas. Gali tekti pasitelkti visus organizacinius geb?jimus, bus svarbi greita, tiksli orientacija, optimizmas. Antroji savait?s pus? gali b?ti ir santyki? eimoje ibandym? metas, kai kurias buitines

Skaityti daugiau

AVINAS (03.21 04.20) (1)

Tai metas, kuomet gali rykiai pasireikti, ir ne tik graiausiomis spalvomis, j?s? savimeil?, egoizmas. Tam tikrose situacijose nesutramdius savojo ego, aplinkini? galite b?ti ivadinti ipuik?liais. Antroje savait?s pus?je gali

Skaityti daugiau