Į naujus mokslo metus – valso žingsniu

Siųsti Versija spausdinimui

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius kartu su Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba rugpjūčio 29 dieną organizavo konferenciją „Ugdymo proceso kaita – mokinių ūgčiai“, skirtą Raseinių rajono pedagoginei bendruomenei.
Po šiltų konferencijos vedėjų Danutės Vizbarienės ir Silvos Morkevičienės žodžių ir mokinių šventinio valso sveikinimo žodžius tarė Raseinių rajono savivaldybės meras Arvydas Nekrošius. Jis dėkojo rajono švietimo įstaigų pedagogams už kilnų jų darbą, linkėdamas geriausios sėkmės ir sėkmingo starto. Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Modesta Gailė džiaugėsi rajono pedagogų atsakinga bendruomene. Ji stipri, motyvuota ir nebijanti iššūkių! Vedėja apžvelgė praeitus mokslo metus, pasidžiaugė gerais rezultatais, visiems palinkėjo sėkmingų mokslo metų. Konferencijos dalyvius sveikino Raseinių savivaldybės tarybos nariai: vicemeras Matas Skamarakas, Ona Babonienė, Jūratė Garliauskienė, Andrius Bautronis, Airinas Jermolajevas. Visiems linkėjo geros sveikatos, kūrybinės sėkmės, džiugių atradimų, gražių bendravimo akimirkų, kūrybišku darbu paragino visus atsakingai dirbti tausojant svarbiausias švietimo sistemos vertybes – meilę ugdytiniui ir profesionalumą.
Konferencijos dalyviai dėmesingai klausė kompetentingų lektorių parengtų pranešimų: „Kompetencijomis grįsto ugdymo patirtys Europos mokyklose“ (lektorė dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Europos Komisijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo inspektorė, VDU švietimo akademijos profesorė), „Mokyklos patirtis rengiantis atnaujintų programų įgyvendinimui“ (lektorė Vilija Prižgintienė, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos direktorė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narė), „7 valso žingsneliai su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintas BP“ (lektorė Kristina Paulikė, NŠA metodininkė, VDU Gifted centro Vilniuje koordinatorė, asociacijos „Tėvai švietimui“ pirmininkė). Daug minčių ir pamąstymų apie mokytoją kūrėją, jo misiją ir prestižą sukėlė lektorės prof. dr. Renatos Bilbokaitės, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorės pranešimas „UT atnaujinimas valso ritmu ir pedagogo vaidmuo kaitoje“. Artėjantys mokslo metai bus kupini iššūkių, naujovių – mokyklos pradės dirbti pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas. Žinome, kad mokytojas yra kūrėjas, tačiau svarbu ir abipusė atsakomybė – tarp mokinio ir mokytojo. Lektorės dalijosi savo gerąja darbo patirtimi, praktinėmis įžvalgomis, o į ugdymo turinio atnaujinimą patarė žengti valso žingsniu.
Rugsėjo 1-ąją – Mokslo ir žinių dieną – suplevėsuos prie visų rajono švietimo įstaigų vėliavų, kurias pašventino ir nuoširdžius linkėjimus rajono pedagogams išsakė Raseinių dekanas, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas Albertas Stanulis. Pašventintos valstybinės vėliavos buvo įteiktos kiekvienam įstaigos vadovui.
Džiaugiamės jau dešimti metai gyvuojančia tradicija, kai „Už pilietiškumą“ vienai rajono ugdymo įstaigai suteikiama ši nominacija – šermukšnio šakelė. Nominacija teikiama už aktyviausiai ir originaliausiai puoselėjamas bei brandindamas vertybes – dorą, pilietiškumą, meilę savo kraštui, atsakomybę. Iškilmingai šį simbolį Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija perdavė Prezidento Jono Žemaičio gimnazijai.
Viskas, ką darome su meile bendrystės dvasioje, turi prasmę. Konferencija, palydėjusi pedagogus į naujus mokslo metus, buvo organizuota jaučiant visų palaikymą ir pagalbą. Dėkojame šokių studijos „Vilnis“ vadovei Natalijai Tokarevai ir jos mokiniams, už konferencijos įgarsinimą – Raseinių rajono kultūros centro kolektyvui.
Nijolė Vežbavičienė,
Raseinių rajono švietimo pagalbos
metodininkė

Komentarų nėra