Įdomių žmonių galerija

?DOMI? MONI? GALERIJA (0)

Viktoras VITKUS
Jadvyga Arba?iauskait? Merkaitien? ir Zita Baltruaitien? (T?sinys. Pradia Nr. 42)
- Kaip toliau klost?si J?s? gyvenimas?
J.M. Pirma mano darboviet? buvo Vaiktai?i? bibliotekoje alia Maironio t?vik?s. V?liau teko dirbti ne

Skaityti daugiau

?DOMI? MONI? GALERIJA (0)

Viktoras VITKUS
Neseniai redakcija gavo Akstin? kaimo bendruomen?s pirminink?s, mokytojos Zitos Baltruaitien?s si?lym? ?domi? moni? galerijai parayti apie Bogui? kaimo gyventoj?, aktyvi? visuomeninink? Jadvyg? Arba?iauskait? Merkaitien?. Nuvyk? ? Boguius nusprend?me,

Skaityti daugiau

?DOMI? MONI? GALERIJA (0)

Viktoras VITKUS
Rubrikoje ?domi? moni? galerija daugiau kalb?ta apie pavienius asmenis. iandien Jums, gerbiami skaitytojai, pristatome Viktoro ir Marijos Endriukai?i? eim?, kuri ikent? daug gyvenimo negand?, buvo vienos – mokytoj? –

Skaityti daugiau

Gyvenimas, pav?stas ne?galiesiems (0)

Nijol? KAVALIAUSKIEN?
…manau, kad rankos man daugiau
papasakot?, kas dedasi m?nulyje,
negu j?s? akys ir j?s? teleskopai.
(Denisas Didro Laikas apie
akluosius regintiems pamokyti)
Atsimenu 1998 met? ruden?.Tuomet vykusioje psichologin?je diskusijoje ? meil? Veronika ?irvinskien? prisistat?

Skaityti daugiau

Benediktas Sili?nas (0)

Liudvikas Bakas
Vietiniai politikai prad?jo ?nirtingai reklamuoti partij? nepakartojamus mones. Savo alternatyv? jiems pateikiame ir mes. Turb?t nerasime rajone verslininko, negird?jusio RTVIC direktoriaus Benedikto Sili?no vardo. mogus, inantis verslinink? ir ?kinink?

Skaityti daugiau

Albertas DUKAUSKAS (0)

Liudvikas Bakas
Ilg? laik? Raseini? miesto bendruomenei savamokslis tapytojas Albertas Dukauskas nebuvo gerai inomas. Kaimo mon?s tur?jo galimyb? ne kart? susipainti su jo tapyba. Neseniai jo k?rybos paroda buvo atidaryta V?

Skaityti daugiau

Marija Birut? Kudulyt? Navakauskien? (0)

Viktoras VITKUS
Kiekvienas Raseini? krato kampelis turi savo metratininkus. Betygaloje j? buvo net trys: viesios atminties mokytojas Antanas Juka, kratotyrinink? Emilija Skudrien? bei nenuilstanti ir universali Marija Birut? Navakauskien?.
Apie pastar?j? ir

Skaityti daugiau

Saulius Stankevi?ius (1)

Viktoras Vitkus
Senojo liaudies meno atstov? vyteli? pyn?j? – Raseini? krate nebuvo itin daug. Dar pra?jusio amiaus atuoniasdeimtaisias metais tuo gars?jo ariogalikis Kazys Plus?iauskas. Kiekvieno d?mes? trauk? meistro gaminti
baldai:

Skaityti daugiau

Rosvaldas Kunickas (1)

Liudvikas BAKAS
iais metais t?siame rubrik? ?domi? moni? galerija. iandien skaitytojams pristatome verslinink? Rosvald? Kunick? (toliau R.K.). is jaunas mogus gyvenime turi savo stubur?. Jis m?gsta keliauti, domisi alies aktualijomis. Jeigu

Skaityti daugiau

ANTANAS GIR?YS (1)

Viktoras VITKUS
Gim? 1929m., isilavinimas auktasis. Ilgametis Nemak?i? Martyno Mavydo vidurin?s mokyklos mokytojas. Nuo 1964m. Lietuvos kratotyros draugijos narys. Iaikino Pu? piliakaln?. Daug dirbo prie galimos Pil?n? lokalizacijos. Aktyviai dalyvavo S?j?dio

Skaityti daugiau