Įdomių žmonių galerija

RI?ARDAS RAMANAUSKAS (0)

Viktoras Vitkus
Gim? Vilniuje, augo Raseiniuose, gyveno Klaip?doje, mok?si Vilniaus pedagoginiame institute ir tuomet ?sidarbino medio dirbimo labaratorijoje. Kaip gabus studentas dar d?st? (gamino ruoinius) pirmakursiams. ?ia ir buvo jo

Skaityti daugiau

EUGENIJUS PETROKAS (0)

Viktoras Vitkus

Eugenijus Petrokas gim? 1956m. spalio 13 d. Raseiniuose. Nuo pat gimimo gyveno Vidukl?s apyl., Alaviniki? kaime. 1974m. baig? Vidukl?s vidurin? mokykl?. 1975-
1977 metais tarnavo sovietin?je armijoje. 1979 metais baigus

Skaityti daugiau

Ar jau pajutome sunkmet?? (0)

Viktoras Vitkus
Politikai vis daniau lyg v?zdu mosuoja tautie?iams apie ausis odiais sunkmetis ir kriz?. Baigiasi pirmasis met? m?nuo, paym?tas protest? banga, kuri atne? prietaring? nuomoni?. Viktoras Vitkus (toliau V.V.)

Skaityti daugiau

NIJOL? RIMKIEN? (0)

Viktoras Vitkus
1992 metais Nijol? Rimkien? tapo Lietuvos tautodailinink? s?jungos nare. Nuo 1995-?j? met? vasaros kursuose Kelmeje moko karpini? meno. 1997m. II-ojo respublikinio konkurso, skirto Maironio 135-osioms gimimo metin?ms pamin?ti, laureat?.

Skaityti daugiau

SPALVOS IR LINIJOS DRAMA (0)

Viktoras Vitkus
2005 metais Raseini? krato istorijos muziejuje vyko meninink?, gimusi? ir k?rusi? Raseini? krate k?rybinio palikimo retrospektyvin? paroda. Joje buvo eksponuojami ir Vytauto Igno darbai.
2008 met? pabaigoje (paroda veikia iki

Skaityti daugiau