III vieta pulo ?empionate

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS

Kovo 26-27 d. iauliuose vyko Lietuvos ne?gali?j? sporto federacijos rengiamas kasmetinis Lietuvos pulo ?empionatas. M?s? miestui atstovavo trys ios sporto akos m?g?jai Andela Gagaityt?, Irena Perminien? ir Dainius Sugintas. I viso ?empionate dalyvavo 34 vyrai ir 6 moterys. Moter? grup?je sportinink?s aid? vieno rato sistema iki dviej? pergali?. Puikiai pasirodiusios m?s? moterys pateko ? finalinio ketverto turnyr?. Jame jau buvo aidiama iki trij? pergali?. Irenai Perminienei ir Andelai Gagaitytei nepavyko laim?ti savo susitikim?, tarpusavio susitikime nugal?toja tapo Andela Gagaityt?, ji ikovojo tre?i? viet?, Irena Perminien? liko ketvirta. D?l pirmosios vietos vyko labai atkakli kova. Susitiko dvi labai panaaus paj?gumo prieinink?s Klaip?dos uv?dros sporto klubo atstov? Malda Baumgart? ir Judita Stonien? i Alytaus sporto klubo Alytupis. Po atkaklios kovos pergal? vent? klaip?diet? M. Baumgart?, o Alytaus atstovei atiteko antra vieta.
Vyr? dalyvavo kur kas daugiau, tod?l jie buvo suskirstyti ? keturis pogrupius po eis sportininkus. I kiekvieno pogrupio ? finalin? etap? pateko po du stipriausius pogrupio aid?jus. Taip pat vyrai buvo iskirti ? vaik?iojan?i? ir judan?i? veim?liais grupes. Veim?linink? grup?je savo atstovo netur?jome. Mums atstovav?s Dainius Sugintas savo grup?je pasirod? gana neblogai, bet pradioje, gal kiek pavarg?s nuo kelion?s, Dainius pralaim?jo pirm?j? partij?, d?l to ? finalin? etap? nepateko. Pritr?ko visikai nedaug, tik mao ingsnelio. D. Sugintas savo grup?je u?m? tre?i? viet?.
Kiek teko kalb?ti su sportininkais, j? nuomone, ?empionate buvo susirink? tikrai paj?g?s ios sporto akos atstovai. M?sikiams buvo sunkiau aisti dar ir tod?l,
kad stalas, prie kurio jie treniruojasi, reikalauja atnaujinimo, reikia pakeisti stalo audin?. Laikai sunk?s,ir j? pakeisti n?ra galimybi?, b?t? puiku, jei kas gal?t? paremti, kad nors minimaliai b?t? atnaujintas inventorius.
?empionate stalai didesni nei m?s?, siauresn?mis kien?mis. iame sporte tai labai daug reikia, nes nuo audinio priklauso kamuoliuko jud?jimo greitis – kuo naujesnis audinys, tuo stipriau reikia sm?giuoti. O pripratus aisti prie platesni? kieni?, taip pat ikyla problem?. M?s? sportininkams tr?ksta ir patirties, jie jaudinasi ir tod?l kartais pralaimi silpnesniems varovams. Bet viskas pataisoma, juk jie dar tik antri metai dalyvauja iame ?empionate.
Ikovota viena tre?ia vieta, bet ir tai labai puiku. Linkime s?km?s ir lauksime pergali?.

Komentarų nėra